Planverktøy

Planverktøy for trosopplæring – et verktøy for å planlegge, gjennomføre, utvikle og rapportere menighetens trosopplæringsarbeid

Planverktøyet finner du ved å følge denne lenken

Brukerveiledning og annen viktig informasjon finner du i lenkene nedenfor.