Kirken logo

Tildeling av midler for å styrke menighetens misjonsavtale

Kirkerådet har tildelt midler for å styrke barn og unges eierskap til menighetens misjonsavtale.

Tildeling av midler for å styrke menighetens misjonsavtale
Publisert 18. juni 2024
Oppdatert 01.07.2024

For søknadsrunden Stimuleringsmidler for å styrke barn og unges eierskap til menighetens misjonsavtale 2024 hadde Kirkerådet ved søknadsfristens utløp mottatt totalt 15 søknader. Sju menigheter eller fellesråd er innvilget støtte. 

Tilsammen tildeles det tilskudd for kr.150 000,-. 

Følgende søknader er innvilget støtte: 

  • Rønvik sokn, Ung dialog prosjektet: kr 45 000,-
  • Båtsfjord sokn, Improteater: kr 20 000,-
  • Bore sokn, Misjonskiosk: kr 10 000,-
  • Nore og Uvdal kirkelige fellesråd, Små barn av regnbuen: kr 30 000,-
  • Høvåg sokn, Ressursutvikling: kr 10 000,-
  • Tysvær sokn, Misjonsdag: kr 20 000,-
  • Eide sokn, Alle sammen sammen: kr 15 000,-

Kontaktpersoner