Kirken logo

Tilskudd til utvikling av pedagogisk opplegg om kristendommens påvirkning på norsk kultur og samfunn gjennom 1000 år

Kirkerådet lyser ut midler til utvikling av pedagogisk opplegg for Den norske kirkes samarbeid med skoler fram mot Nasjonaljubileet i 2030.

Tilskudd til utvikling av pedagogisk opplegg om kristendommens påvirkning på norsk kultur og samfunn gjennom 1000 år
Publisert 26. september 2023
Oppdatert 26.09.2023

Bakgrunn for utlysningen 

Nasjonaljubileet markerer slaget på Stiklestad som er en svært viktig hendelse i norsk historie.  Jubileet feirer at Norge har bestått som rike i tusen år, og samtidig er det flere historiske vendepunkt som inngår i markeringen. Kristenretten bidro til å utvikle et rettssamfunn med vern om det enkelte individ. Kristendommen fikk også stor betydning for samfunnets syn på mennesket og på naturen. Den ga et grunnlag for etikk og lovverk i samfunnet. Bibelens fortellinger har inspirert til kunst og kulturuttrykk gjennom historien. Derfor utlyser Kirkerådet tilskudd til å utvikle opplegg som synliggjør dette.  

Formål med utlysningen  

Formålet med utlysningen er at det utvikles pedagogiske opplegg som synliggjør kristen påvirkning på norsk kultur- og samfunnsutvikling gjennom tusen år. Oppleggene bør ha samsvar med nasjonaljubileets historiske tematikk og verdigrunnlag som er basert på: 

 • Fellesskap
 • Verdier
 • Identitet
 • Arv  
 • Fornyelse 

Oppleggene skal bidra til å stimulere kirke-skolesamarbeidet lokalt og ha så høy kvalitet at alle menigheter i Den norske kirke ønsker å ta det i bruk. 

Hva kan man søke midler til? 

Prosjektene skal utarbeide: 

 • Opplegg som bevisstgjør barn og unge på sammenhenger mellom kristendommen og den norske samfunnsutviklingen gjennom tusen år.  
 • Opplegg som henger sammen med nasjonaljubileets historiske tematikk og verdigrunnlag. 
 • Opplegget skal være tilrettelagt slik at det er enkelt for menigheter å gjennomføre i samarbeid med skoler, f.eks to skoletimer eller en aktivitetsdag. 
 • Opplegget skal ha høy pedagogisk og kommunikasjonsmessig kvalitet.  
 • Ressursene i opplegget skal være utformet på slik måte at barn og unges medvirkning ivaretas. 
 • Opplegget skal være universelt utformet.

Hvem kan søke?   

Fagmiljøer og organisasjoner som har erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid. 

Rammer    

 • Det tildeles tilskudd på kr. 200.000-500.000 pr. prosjekt.  
 • Prosjektet fullføres innen 1. juli 2025. 

Hvordan søke?   

Søkere oppretter sin søknad i Tilskuddsportalen til Den norske kirke.

Det er enklest for søknadsprosessen om den første som registrerer seg i tilskuddsportalen på vegne av virksomheten, er den som står oppført som daglig leder for virksomheten i Brønnøysundregistrene. Daglig leder blir da administrator og kan legge til flere brukere fra virksomheten.    

Vilkår for tildeling 

 1. Prosjektet må vise forståelse for og identifisere seg med Den norske kirkes verdigrunnlag. 
 2. Prosjektet skal bidra til å oppfylle formålet med utlysningen. 
 3. Prosjektet må være forankret i søkerenhetens ledelse. 
 4. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner.  
 5. Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er utviklet med støtte fra Kirkerådet. 
 6. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden. 
 7. Lanseringer eller arrangementer knyttet til prosjektet planlegges i dialog med Kirkerådet.  

Frister 

 • Søknadsfrist onsdag 8. november 2023 kl. 12.   
 • Svar på søknaden sendes innen 1. desember 2023. Det gis ikke begrunnelse for avslag.
 • Tilskuddet utbetales innen 20. desember 2023, og så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert. 

Rapportering 

 • Frist for rapportering på prosjektet er 1. juli 2025. Det leveres både regnskaps- og aktivitetsrapport.
 • Rapporteringen skjer i tilskuddsportalen. 

   

Her kan utlysningsteksten lastes ned:

Kontaktpersoner