Informasjonsveileder for Den norske kirke

I kirken lagres informasjon på ulike steder basert på hvem som er målgruppe. De ulike verktøyene har ulike egenskaper som gjør dem egnet til sitt formål. Denne veilederen hjelper deg med å avgjøre hvor du skal lagre informasjon og hvor du finner informasjon.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: