Webinar for førstelinjetjenesten

Opptak fra webinar 8. mars 2023. Tekstet.


  • Beskrivelse

    Se webinaret her:

    Førstelinjetjenesten er publikums første møte med kirken eller menigheten, og omfatter de som blant annet besvarer sentralbord eller jobber i resepsjonen. 

    Luanne Dalmose og Gro Solbakk forteller oss om erfaringer fra å jobbe i førstelinjetjenesten i hhv. Sandnes og Ringerike kirkelige fellesråd. Emil Engeset, konstituert kommunikasjonsdirektør, vil snakke om det å være kirkens ansikt utad. Webinaret avsluttes med tid for spørsmål, kommentarer og innspill. Kom også gjerne med innspill til temaer som kan tas opp i senere webinarer for førstelinjetjenesten. 

    Medvirkende: Luanne Dalmose (sekretær, Sandnes kirkelige fellesråd), Gro Solbakk (service- og administrasjonsmedarbeider, Ringerike kirkelige fellesråd), Emil Engeset (konstituert  kommunikasjonsdirektør, Kirkerådet) og Siv Thompson (seniorrådgiver, Kirkerådet) leder webinaret. 

  • Relaterte ressurser

Kategorier