Foto: 13-20

13-20 samtaletilbud for ungdom

13-20 er et forebyggende lavterskel samtaletilbud, og er en del av Den norske kirkes diakonale arbeid for ungdom mellom 13 og 20 år.




Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: