Foto: NMSU

Til hele jorden

En vandring gjennom Bibelen