Kirken logo
Konfirmasjon - kommunikasjon

Konfirmasjon - kommunikasjon

Gode verktøy for å kommunisere om konfirmasjon finner du her. Logo, videoer, kampanjeinformasjon og trykksaker – med mer.

 • Alder
  13-15
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  28.03.2023
 • Oppdatert
  15.04.2024
 • Dette finner du i ressursen

  Den norske kirke har et godt konfirmasjonstilbud for alle ungdommer. Kirken ønsker å gi ungdommene mye: en mulighet til å lære om seg selv, Gud og kirken, en annerledes tid der en får oppleve å høre til og slippe å prestere, opplevelsen bli feiret midt i en krevende ungdomstid, et rom for refleksjon og håp i en hverdag som byr på uro og usikkerhet. Den norske kirke gir ungdommer muligheten til å delta i et annerledes-år som gir minner og verktøy for livet.

  Dette må vi stå sammen for å vise fram. Denne ressursen inneholder filer, maler og råd for å få det til.
  Bruk de(n) delen(e) av ressursen som passer inn i ditt arbeid.

  Ressursen inneholder:

  • konkrete nedlastbare ressurser (bilder, logoer, tekster, poster til sosiale medier)
  • maler (plakat, brosjyre, annonser)
  • forslag til måter å organisere arbeidet på (årshjul, kampanjearbeid)
 • Nyttig innsikt

  Kirkens ansatte er i kontakt med ungdommer hele tiden – både før, under og etter konfirmasjonstiden. Til sammen sitter vi på svært god kjennskap som vi må utnytte i arbeidet.

  Denne fanen inneholder utdrag fra flere undersøkelser gjort i målgruppa. Innsikten er hentet inn gjennom kvalitative intervjuer og kvantitative undersøkelser (som iKonf) etter 2020.

  Samfunnstrender

  • Andelen som velger konfirmasjon er jevnt synkende. Det gjelder både konfirmasjon i kirken spesielt og det totale antallet konfirmanter, uavhengig av livssyn.
  • I 2022 ble 49,8 % av landets 15-åringer konfirmert i Den norske kirke (SSB)

  Grunner til å velge kirkelig konfirmasjon

  • Største grunner til ungdommer oppgir for å velge bort kirkelig konfirmasjon er at kikens opplegg er strengt, å ikke tro på Gud og at opplegget handler om å konvertere meg til kristendommen
  • Største grunn til å velge kirkelig konfirmasjon er det sosiale (nye venner), å bli kjent med seg selv, festen, det å samle familie og at du står i sentrum for feiringen og å lære litt om Gud og kristendommen
  • Størsteparten av ungdommene oppgir at motivasjonen for å velge konfirmasjon i kirken er at de ville det selv.

  Ungdommenes interesser

  • Ungdommene er opptatt av temaer som rettferdighet og ansvar for andre, identitet og seksualitet, meningen med livet, kjærlighet og dåp
 • Huskeliste/årshjul for for kommunikasjonsarbeidet

  Listen er et forsøk på å samle opp de viktigste, grunnleggende tiltakene i kommunikasjonsarbeidet for konfirmasjon. Listen er ingen fasit og er fortsatt under arbeid. Send gjerne dine innspill til kontaktpersonen nederst i ressursen.

  1. Informer om tid og sted for konfirmanttiden i god tid

  • For neste kull: Tidspunkter for konfirmanttiden og konfirmasjonsgudstjenester bør ligge tilgjengelig på menighetens nettside senest 1. april året før gjennomføring av konfirmanttiden.
  • Del informasjonen: Når tidspunktene for neste kull er publisert på menighetens nettside, bør en også informere om dette i andre egnede flater. Dette kan være: menighetens egne sosiale medie-konti, lokalavis, menighetsblad, kunngjøringer i gudstjenesten, i trosopplæringstiltak for tweens, oppslagstavler.
  • For de fire neste årene: Etterstreb å ha tilgjengelig informasjon om konfirmasjonsdatoer for de fire neste årene tilgjengelig på nettsiden. Det går fint å ta forbehold om endringer, om tidspunktene ikke er spikret.

  2. Påmeldingsinformasjon

  • Alltid: Det bør alltid ligge tilgjengelig informasjon om hvordan man melder seg på konfirmanttiden – f.eks. «Påmeldingen skjer ved å fylle ut dette skjemaet på vår nettside. Påmeldingen skjer det året konfirmanten fyller 14 år. Vi pleier å åpne påmeldingen i mai.»
  • For neste kull: Informasjon om påmeldingsstart eller -frist, og all annen nødvendig informasjon for å melde seg på, bør ligge klart på nettsider innen 1. mai året konfirmanten fyller 14 år.

  3. Send ut brosjyre til neste kull

  • Lag brosjyre: Design og tekstforslag finner du i design.kirken.no, der kan du tilpasse innholdet i brosjyren for lokalt opplegg
  • Innhold: Brosjyren bør inneholde enkel og kortfattet informasjon, som forsøker å gi et godt inntrykk av konfirmanttiden. Brosjyren kan f.eks. inneholde
   • nettside-adresse for mer informasjon
   • kontaktinformasjon der en kan ta kontakt for spørsmål om konfirmanttiden
   • de viktigste datoene foresatte må vite om, som informasjonsmøte, når en kan forvente å få bekreftelse på konfirmasjonsdato, påmeldingsstart/påmeldingsfrist, oppstart for konfirmanttiden og konfirmantleir
   • informasjon om hvordan man melder seg på
   • tekst som beskriver at konfirmanttiden blir tilrettelagt for alle konfirmanter
   • informasjon om hva som forventes av oppmøte og deltakelse
   • beskrivelser av hva tidligere konfirmanter har satt pris på ved konfirmanttiden hos dere
   • oppfordring til at ungdommen selv skal få velge om en ønsker konfirmasjon i kirken, fordi man er religiøst myndig når man fyller 15
  • Utsending i løpet av våren: Brosjyre sendes til alle 14-åringer som er medlemmer, og foresatte som er trosopplæringsabonnenter for 14-åringer

  4. Hold kontakten

  • Påmeldingsbekreftelse: Pass på at den påmeldte får en bekreftelse på at de er påmeldt, der den konfirmant og foresatte får oversikt over hva de har oppgitt i påmeldingen
  • Bekreftelse av konfirmasjonsgudstjeneste og andre datoer i konfirmantåret: Send informasjon om datoer og klokkeslett for så tidlig som mulig. Foresatte ønsker tidlig informasjon om tidspunkt for konfirmasjonsgudstjenesten for deres konfirmant. Dette gjelder også for andre tidspunkter som skal holdes av i kalenderen gjennom konfirmantåret.
  • Hold foresatte oppdatert: Skulle det skje endringer i opplegget i løpet av året, og gi god informasjon om fordelingen av konfirmantene.
  • Påminnelser: Send gjerne påminnelse om obligatorisk opplegg i foretrukken kommunikasjonskanal. Dette kan f.eks. være SMS eller e-post.
 • Nasjonal kampanje 2024

  I april og mai 2024 vil det være en nasjonal kampanje for konfirmasjon i Den norske kirke. Det vil blant annet si at det vil komme annonser i sosiale medier for både ungdommer og foresatte.

  Kampanjens mål er å skape størst mulig oppmerksomhet rundt at Den norske kirke har et godt konfirmasjonstilbud. I kampanjekommunikasjonen blir ungdommer og foresatte oppfordret til å sjekke ut tilbudet i kirken der en bor.

  Hva skjer nasjonalt, og hva kan vi gjøre lokalt?

  I den nasjonale kampanjeperioden 

  • må alle menigheter passe på at påmeldingsinformasjon er korrekt og oppdatert på egne nettsider
  • sørger Kirkerådet for betalt annonsering på nett og avis
  • arbeider Kirkerådet med å få redaksjonell omtale av konfirmasjon i media. Et eksempel på det er
  • kommer det innhold om konfirmasjon i Den norske kirkes sosiale medie-kanaler
  • sender mange menigheter ut lokal brosjyre
  • noen menigheter henger også opp plakater og gjør skolebesøk

  Hvorfor delta i den nasjonale kampanjen?

  Den norske kirke gir ungdommer muligheten til å delta i helt spesielt år, som gir minner og verktøy for livet. Dette må vi stå sammen for å vise fram. Her er noen grunner til at din menighet bør slenge seg med:

  • Stå sammen om å skape oppmerksomhet. Den norske kirke har ingen felles påmeldingsperiode eller påmeldingsløsning, men vi har et felles tilbud, som vi kan og bør stå sammen for å skape blest om.
  • Vi sparer tid og penger. Alle menigheter gjør informasjonsarbeid om konfirmasjon, og dersom mange av disse konsentrerer seg om de samme oppmerksomhetsperiodene, kan det føre til at enda flere blir oppmuntret og minnet om å utforske sitt lokale tilbud.
  • Godt omdømme for kirken.Ved at alle viser frem sitt særegne, lokale opplegg samtidig vil en til sammen vise frem et mangfoldig og landsdekkende kirke.
  • Økt kjennskap. Sammen skaper vi forventning og øker kjennskapen til kirkens tilbud. Sånt kommer kirken over hele landet til gode.

  Mer om de betalte annonsene

  Betalte annonser er at vi kjøper annonseplass i relevante flater. Årets konfirmantannonser fokuserer på det unike fellesskapet i konfirmanttiden og selve feiringen i konfirmasjonsgudstjenesten. Annonsene vil gå i april og mai.

  Annonsene vil dukke opp for 13-14 åringer på nett. Kirken annonserer for hele aldergruppen, og segmenterer ikke på interesser eller landsdel. Ungdommer får opp annonser i TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube og nett-TV.

  Annonsene vil også forsøke å målrette seg mot foresatte til 13-14 åringer over hele landet. Foresatte får opp annonser på Instagram, Facebook, nett-TV, nettaviser og noen kristne dagsaviser.

  Innhold i nasjonale kanaler

  Det vil bli lagt ut innhold om konfirmasjon i nasjonale kanaler (sosiale medier og kirken.no) fra midten av april til mai. Publiseringsplan for innholdet i denne perioden vil ikke bli publisert. 

  Lokale tiltak

  Her er forslag til tiltak som kan gjøres lokalt i løpet av eller i forkant av kampanjeperioden:

  • Gjør det supertydelig hvordan man melder seg på, på menighetens nettsider
  • Mai er høytid for å søke informasjon om konfirmasjon, uansett når dere har påmelding, så ha alltid klare nettsider for nytt konfirmantkull i slutten av april 
  • Bruk brosjyremalen under "Trykksaker" i sidemenyen. Den kan endres til lokalt uttrykk enkelt og gratis uten noe programvare.
  • Send ut konfirmantbrosjyre. Sendes ut til alle medlemmer i aldersgruppa og trosopplæringsabonnenter. NB! Det sendes ikke ut nasjonal brosjyre.
  • Vis frem konfirmasjonsdagen og fellesskapet i konfirmasjonstiden gjennom bilder, artikler og videoer:
   • Tips gjerne lokalpresse om konfirmantarrangement, f.eks. konfirmasjonsdager i vår.
   • Tagg innhold som viser fellesskapet i konfirmanttiden med #konfirmantene på sosiale medier – les mer under #konfirmantene i sidemenyen
   • Bruk ressurser fra denne siden – klikk deg rundt i sidemenyen
   • Bruk gjerne tekster fra kirken.no/konfirmasjon
 • Trykksaker

  Design.kirken.no

  Alle kan logge inn på design.kirken.no.

  Du må være logget inn for å se alle ressursene og bildene på design.kirken.no. Ser du en liten lås nede i venstre hjørne, er du ikke logget inn. Ser du ingen lås nede i venstre hjørne, er du logget inn.

   

  Trykksaker
  Skisse av brosjyre Skisse av avisannonse

  I design.kirken.no finner du maler som er spesialtilpasset konfirmasjon i Den norske kirke. Malene kan redigeres rett i nettleseren og krever ingen programvare. Du må bare logge inn.

  Trykk/utskrift

  Alle trykksaker må trykkes lokalt, Den norske kirke har ingen nasjonal avtale om trykk. Du kan printe på vanlig printer, gjerne på tykt ark. Du kan også levere trykklar PDF til ønsket trykkeri. 

 • Bilder

  På denne siden finner du bilder som kan brukes til å promotere konfirmasjon. Noen bilder har ungdommer som målgruppe, andre har familien som målgruppe.

  Bildearkiv

  For generelle bilder uten grafikk av konfirmasjon til bruk i kommunikasjonsarbeidet, gå til design.kirken.no. I bildearkivet finner du en mengde bilder med konfirmasjonsmotiv. 

  Gå direkte til bildearkivet her.

  Promobilder for ungdommer

  Bilder med Konfirmant-logoen og teksten "Endelig min tur til å være konfirmant", kan lastes ned og brukes i lokalt promoarbeid. Bildet kan f.eks. legges ut på sosiale medier med en lenke til mer informasjon om lokalt tilbud.

  Bildene finnes med tekst på bokmål og nynorsk.

  Last ned promobildene for ungdommer på design.kirken.no. 

     

  Promobilder til foresatte

  Bilder med Konfirmant-logoen og teksten "Snart tid for å feire din konfirmant", kan lastes ned og brukes i lokalt promoarbeid. Bildet kan f.eks. legges ut på sosiale medier med en lenke til mer informasjon om lokalt tilbud.

  Bildene finnes med tekst på bokmål og nynorsk.

  Last ned promobildene for ungdommer på design.kirken.no. 

  Facebook-banner

  Finn nedlastbart Facebook-banner, og mal for å lage lokal utgave av konfirmant-Facebook-banner på design.kirken.no.

 • Video

  Videoer til fri bruk

  Filmene kan brukes fritt og lastes ned direkte fra Vimeo-siden: klikk på filmtittelen og velg download under filmen til høyre. Filmene kan lastes ned i fra denne siden i ulike format og lengde. 

   

  Andre videoer til fritt bruk:

  Hva er konfirmasjon?

  Last ned filmen fra Vimeosiden (bokmål).

  Konfirmantleir

  Last ned fra Vimeosiden.

  Konfirmasjonsdagen

  Last ned filmen fra Vimeosiden.

 • Hva bør stå på nettsiden vår?

  Menighetens nettside er den kanskje viktigste kanalen for å kommunisere klart og tydelig om lokalt konfirmasjonsopplegg. Her er en oversikt over hva som bør være på plass:

  Ønsk varmt velkommen!

  • Ønsk kullet varmt velkommen til konfirmasjonstid
  • Bruk klare bilder, der ungdommer er motivet

  Korrekt, tydelig og oppdatert informasjon

  • Fjern utdatert informasjon. Koronainformasjon om smittevern eller feil årstall kan fjernes.
  • Les over gammelt innhold og se om det som er viktigst å si nå er med på sidene deres.
  • Tilfør nytt innhold på nettsiden din om nødvendig. 
  • Når brosjyren er sendt ut, kan du også laste opp brosjyren på nettsiden, slik at den er enkel å finne frem til senere.

  Påmeldingsinstruksjoner

  • Informer om oppstart for påmelding eller påmeldingsfrist. Om dere ikke har påmelding akkurat nå, bør det likevel stå når den åpner.
  • Synliggjør hvordan påmelding skjer. Legg påmeldingsinstruksjoner godt synlig på nettsiden og fjern utdatert informasjon.

  For deg som vil gjøre det lille ekstra

  • Om du har tid, kan du søkeoptimalisere sidene som handler om konfirmasjon på nettsiden. Enkelt forklart handler det om å gjøre innholdet på en nettside mer synlig i søkemotorer, som for eksempel Google. En effektiv måte å gjøre det på er å oppdatere nettsiden med relevante søkeord og beskrivelser av innholdet. Ti steg for å synliggjøre menighetens nettside om konfirmasjon gjennom SEO får du gjennom denne oppskriften laget av Borg bispedømme
  • Snakk med tidligere konfirmanter og spør om hvorfor de vil anbefale konfirmasjon i kirken. Beskrivelser av hva tidligere konfirmanter har satt pris på ved konfirmanttiden hos dere er noen av de viktigste verktøyene vi har.
  • Benytter du episerver som verktøy for menighetens nettside (kirken.no-nettside) kan du "dra inn" ulike nasjonale saker under lokal informasjon. Du kan også dra inn bilder fra "Media"-biblioteket. Alle bildene i denne mappen finner du også i ulike filformater under "Bilder" i sidemenyen her i Ressursbanken.
 • #konfirmantene på TikTok

  Bli med på #konfirmantene!

  Se videoen under for å få en innføring om hva #konfirmantene er. Filmen er laget for deg som er medarbeider i kirken og for at du skal få innsikt i #konfirmantene. Bruk den gjerne for å inspirere medarbeidere! Filmen skal ikke publiseres i kommunikasjon direkte til konfirmanter.

  Hva er TikTok?

  TikTok er et sosialt medium som baserer seg på små, korte filmer. Man kan se på filmer fra både kjente og ukjente. Man kan se filmer både med og uten personlig profil, gjennom mobil-app og i nettleser. Ni av ti i 14-åringer har egen smarttelefon, og 64 prosent i av dem bruker TikTok flere ganger daglig.

  Hvordan fungerer konseptet?

  For at ungdommer og foresatte skal få et innblikk i hva kirkelig konfirmanttid går ut på, har ansatte, frivillige, ungdomsledere, nåværende og tidligere konfirmanter delt fra livet i konfirmasjonstiden på TikTok-emneknaggen #konfirmantene.

  Der legger de ut filmer av alt de gjør i konfirmasjonstiden, som samlinger og aktiviteter, og svarer på spørsmål i kommentarfeltene. Alle er velkomne til å vise hva konfirmasjon i kirken er på emneknaggen! 

  Les en enkel oppgavebeskrivelse, eller budbærerbrief, her.

  Budbærerbriefen er en enkel oppgavebeskrivelse til alle som vil bære med å fortelle om konfirmasjon på denne måten. Alle som forteller om konfirmasjon på #konfirmantene kalles budbærere. 

  Flere har utfordret årets konfirmanter til å lage TikTok-videoer ut fra denne beskrivelsen med stor suksess!

  Hvordan kan jeg bli med?

  Alle som kjenner konfirmasjonstiden i kirken kan være med å vise og fortelle om fellesskapet du kan oppleve som konfirmant, på TikTok emneknaggen #konfirmantene.

  Det er mange måter å støtte opp om kampanjen på:

  • Du kan selv lage innhold selv. Klikk deg rundt inne på TikTok
  • Du kan oppfordre andre til å lage videoer. Kanskje en konfirmantleder eller ungdommene selv kan lage videoer? Husk bare å be de merke videoene #konfirmantene.
  • Bruk trykksakene her i Ressursbanken til å oppfordre ungdommer til å sjekke ut #konfirmantene på TikTok – det gir et godt og variert inntrykk av konfirmasjonstid i kirken, uansett om menighetens egne videoer er med eller ei.

  Ressurser du kan bruke for å komme i gang

  • For deg som ikke kjenner TikTok eller ikke vet hvordan en bruker det: 
   • Kjenner du ikke så godt til TikTok, kan du starte med å lese denne foreldreguiden – fin for alle voksne som vil bli kjent med et sosialt medium barn og ungdommer bruker.
   • Se gjerne denne videoen om du ønsker en steg-for-steg forklaring av hvordan bruke TikTok – alt fra nedlastning av app til videoklipping. Klikk her. 
  • For deg som vil lage videoer eller skal utfordre noen andre: 
   • Det er gjort et omfattende arbeid for å finne ut av hva ungdommene er opptatt av når de skal velge konfirmasjon. For å lage videoer som treffer godt, kan du lese denne oppgavebeskrivelsen som beskriver hva du bør legge vekt på. Les dette oppgavebeskrivelsen her.
   • Mange medarbeidere i kirken har allerede testet ut og gjort erfaringer om hva som fungerer på TikTok. Her kan du lese en oppsummering av tips og triks. Finn tips og triks for å være kirke på TikTok her.
   • Når du skal filme ungdommer trenger du samtykke. Det er laget en egen avtale for arbeid på TikTok. Last ned samtykkeerklæring for TikTok her.
   • Ansatte og frivillige kan bli med i Facebook-gruppen for budbærere, der en kan diskutere trender og problemstillinger som oppstår underveis. Klikk her for å bli med.

  Hvordan skal folk oppdage emneknaggen?

  Betalt annonsering

  Artikler på kirken.no

  Trykksaker

  • Det er laget annonser for emneknaggen, som kan brukes som plakater eller innlemmes i andre trykksaker (f.eks. i brosjyre, invitasjonsskriv, menighetsblad, lokalavis).

  Trykksaker om #konfirmantene

  Plakat om #konfirmantene

  Heng opp der ungdommer møtes, slik at de kan få innsikt i hvordan konfirmasjonstiden i kirken er, gjennom TikTok. Plakaten er i A4, men kan også printes/trykkes på større ark.

  • Filformat å levere til printe på egen printer: Bokmål | Nynorsk
  • Filformat å levere til trykkeri (med 3 mm utfallende): Bokmål | Nynorsk

  Enkel handout eller annonse om #konfirmantene i A5

  Print ut og del ut denne lille informasjonen om #konfirmatene. Kan fungere fint til utdeling på stand, å ha liggende ved en lokal brosjyre.

  A6-utgaven kan også bygges inn som annonse i egne trykksaker som invitasjon, menighetsblad eller lokalavis, slik at ungdommer og foresatte kan få innsikt i hvordan konfirmasjonstiden i kirken er, gjennom TikTok. Annonsen er laget i A5.

  Stående format

  • Filformat å levere til printe på egen printer: Bokmål | Nynorsk
  • Filformat å levere til trykkeri (med 3 mm utfallende): Bokmål | Nynorsk

  Liggende format

  • Filformat å levere til printe på egen printer: Bokmål | Nynorsk
  • Filformat å levere til trykkeri (med 3 mm utfallende): Bokmål | Nynorsk

  Annonse om #konfirmantene i A6

  Bygg inn annonse i egne trykksaker som invitasjon, menighetsblad eller lokalavis, slik at ungdommer og foresatte kan få innsikt i hvordan konfirmasjonstiden i kirken er, gjennom TikTok. Annonsen er laget i A6, altså en kvart A4-side.

  Stående format

  • Filformat å levere til printe på egen printer: Bokmål | Nynorsk
  • Filformat å levere til trykkeri (med 3 mm utfallende): Bokmål | Nynorsk

  Liggende format

  • Filformat å levere til printe på egen printer: Bokmål | Nynorsk
  • Filformat å levere til trykkeri (med 3 mm utfallende): Bokmål | Nynorsk

  Bilder til poster om #konfirmantene

  Brukes gjerne med postetekst: "Å være konfirmant i kirken er å være en del av et fellesskap! ⭐ Opplev livet som konfirmant på TikTok: https://www.tiktok.com/tag/konfirmantene"

   

  Utvikling TikTok-konseptet

  Målet er å vise hva konfirmasjon i kirken er – at det handler like mye om tro som om fellesskap. Budskapet ønsket vi å vise frem på ungdommenes egen kanal, TikTok. 

  De siste årene har en mengde medarbeidere, influensere og ungdommer delt videoer på #konfirmantene, slik at det er massevis av innhold å oppdage for ungdommene som er interessert i å bli kjent med konfirmasjon i kirken.

Kontaktpersoner