Kirken logo

Kommende webinarer

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. De fleste webinarene varer inntil en time. Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg.

NB: Gjennomførte webinarer i opptak finner du her: 2023, 2022, 2021 og 2020.

Bli kjent med «Kirka vår»

Tidspunkt: Torsdag 7. september kl. 9:00

I høst skal alle nye menighetsråd ta i bruk verktøyet og metoden «Kirka vår», som hjelper menighetsråd og ansatte til å lage en samlet plan for arbeidet i soknet. «Kirka vår» vil bli presentert i kurs for nye menighetsråd og i håndbok for menighetsråd og fellesråd. I dette webinaret blir du kjent med verktøyet og metoden, og det blir god tid til å stille spørsmål.

Webinaret blir simultan-tegntolket.

Meld deg på her


På høy tid

Tidspunkt: Torsdag 14.september kl. 9:00

Kirkemøtet 2023 behandlet saken «Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet – universell utforming av og i kirken». Hvorfor er denne saken så viktig? Og hva er egentlig status for funksjonhindredes rettigheter i Norge?

I dette webinaret skal Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund, presentere NOUen «På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter» og svare på disse spørsmålene.

Webinaret blir simultan-tegntolket.

Meld deg på her

Tips og ideer fra Ressursbanken

Tidspunkt: Torsdag 21. september kl. 9:00

På dette webinaret vil vi trekke frem noen ressurser man kan bruke i menighetens arbeid for barn og unge. Dette vil være praktisk rettet webinar med særlig søkelys på hvordan ressursene kan tas i bruk. 

Fire ressurser blir sørskilt presentert: Tale Bustehale (utgår), Amazing (g)race, Appen UTEKIRKE og verktøykasse i Kraft til å bære. Vil du vite mer om bidragsytere? Trykk på lenken under: 

Les mer om bidragsytere og meld deg på her

Webinaret blir simultan-tegntolket.


Hvem er pilegrim i dag; hvorfor og hvordan?

Tidspunkt: Torsdag 28. september kl. 9:00

For tiden legger flere mennesker ut på pilegrimsvandring. Pilegrimene har ulik bakgrunn, motivasjon og  egne tanker om f.eks. hvor vandringen deres skal finne sted, hvor lang den skal være og ikke minst: hvordan de vil bevege seg fra A til B. I denne sammenheng definerer noen seg som religiøse pilegrimer fra ulike trossamfunn; andre som kulturelle pilegrimer.

Hva skjer i en slik fornyelse av en gammel tradisjon? Er det noe nytt som skjer eller har det å gå pilegrim alltid endret seg med påvirkning fra tiden den fant sted i? Hvordan skal vi som tros- og livssynsamfunn komme dette i møte? 

Kirkerådets seksjonsleder - gudstjenesteliv og kultur, Inger Anne Naterstad vil lede samtalen med webinardeltakerne etter at sokne- og pilegrimsprest i Sarpsborg og medlem av Kirkerådets Nasjonale kirkelige pilegrimsutvalg, Helene Selvik, gen.sekr. i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys og regionalt leder og pilegrimsprest ved Oslo pilegrimssenter, Anne Runesson, har presentert sine refleksjoner om å være pilegrim i dag. 

Webinaret blir simultan-tegntolket.

Meld deg på her


Nye måter å oppleve Gud på

Tidspunkt: Torsdag 26. oktober kl. 9:00

«Portaler til tro» ønsker å åpne opp det tradisjonelle rommet for tro, og å styrke tro hos voksne. Det finnes et vakkert hefte med portalene, en nettside, en brukermanual og mange flere ressurser på ressursbanken.no.

Det finnes åtte portaler til tro i dette konseptet:

• natur • kultur • relasjon • kirke • høytid • bibel • fred&ro • din portal

Portaler til tro er utarbeidet av Stavanger bispedømme.

I dette webinaret blir du kjent med konseptet «Portaler til tro». Du får høre om hvordan det kan svare på utfordringer som kirken står over for i dag, og får også konkrete tips om ressurser som er utviklet og hvordan de kan brukes i menighetsarbeidet.

Webinaret blir simultan-tegntolket.

Meld deg på her