Kirken logo

Kommende webinarer

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. De fleste webinarene varer inntil en time. Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg.

NB: Gjennomførte webinarer i opptak finner du her: 2023, 2022, 2021 og 2020.

 


Diakoni på ville veier? Om diakonale praksiser.

Torsdag 8.februar kl. 9:00

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, har i samarbeid med Kirkerådet gjennomført en empirisk undersøkelse av tre prosjekter innenfor ungdomsdiakonien. Prosjektene ble utviklet sammen med ungdommer, private og kommunale aktører. Mye i disse prosjektene peker på nye måter å jobbe på. Utfordringa er likevel: Hvordan tenke innovativ diakoni nettopp slik at «kirka er mer for flere»?

I webinaret møter du blant annet Carsten Schuerhoff, forsker ved KIFO. Han innleder og presenterer forskningsfunn og spiller opp til samtale med utvalgte respondenter. Det blir mulighet for kommentarer og spørsmål i chatten.

Meld deg på her

Webinarvert er Sigrid Flaata.


Kirka vår - for menighetssekretær, menighetsforvalter og daglig leder

Torsdag 15. februar kl. 9:00

Kirka vår forenkler menighetens arbeid med årsrapporten som skal ferdigstilles hvert år innen 20. mars. Kirka vår forenkler også det administrative arbeidet i menigheten på andre måter. I dette webinaret blir du nærmere kjent med dette, og det blir også god tid til å stille spørsmål og komme med innspill om Kirka vår.

Meld deg på her

Webinaret ledes av Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør i Kirkerådet.