Webinarer

Oversikt over webinarer høsten 2020.

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. 

_DX_4461 (1).jpg

Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg. Webinarene varer inntil en time. 

Webinartittel Omtale Tid og påmelding
Søkeordoptimalisering- å bli synlig i søkeresultater på Google Vi får besøk fra Mediacom, som er eksperter på søkemotoroptimalisering (SEO).
I webinaret får du høre om kva SEO er, og hvordan det fungerer med Google. Du lærer også om gevinstene ved å jobbe systematisk med søkeordoptimalisering.  
21. oktober kl 09.00 meld deg på 
Å være kirke i lokalsamfunnet Trenger du en oppfriskning av din diakonale forståelse? Er relasjonsarbeid en viktig del av jobben din? Banker hjertet ditt litt ekstra for diakoni? Vil du bli inspirert til å våge noe nytt? Da er dette webinaret noe for deg. Bli med og ta kirkens omsorgsarbeid inn i en ny tid! Les mer 22. oktober kl 09.00 meld deg på
Hvordan lage pressemelding superenkelt Magne Vik Bjørkøy, kultur- og kommunikasjonsrådgiver i Nidaros, viser oss hvordan man med enkle grep kan gjøre kirkestoff relevant for lokale medier. Odd Rune Wolden snakker omom hvordan pressemeldinger mottas i en redaksjon i dag - og hva de ser etter. 28. oktober kl 09.00 meld deg på 
Lanseringswebinar: Exit eller transit? KIFO presenterer rapporten Etter konfirmasjonen – exit eller transit? Ungdomsarbeid i Den norske kirke og unge voksnes tilknytning til kirken. 29. oktober kl 09.00 meld deg på
Kirkelig kulturarv – i vår menighet? I hele kirkens 2000 år lange historie har gudstjenester vært feiret i rom og bygg laget spesielt for formålet. Kirkene har gjennom tidene avspeilet kirkens tro, historie, liturgi, teologi og smak. En kirke uten gudshus er utenkelig - like mye som gudstjeneste uten kirkebygg. Kirkemøtet 2021 skal behandle en sak om kirkelig kulturarvsstrategi. I denne forbindelse er det viktig å se hvordan denne arven bidrar til en dypere forståelse av vår kirkes tro. 5. november kl 09.00 meld deg på
Hvordan kan vår menighet bidra til å bekjempe moderne slaveri? Under Global uke 8.-15. november retter kirkene i Norge og Norges Kristne Råd søkelys på vår tids former for slaveri. Varer og tjenester vi benytter, kan være forbundet med tvangsarbeid og grov utnytting av mennesker i andre land og her i Norge.
Hvilken forskjell kan norske menigheter gjøre i arbeidet for få en slutt på vår tids slaveri? Hva består hindringene i?
Hva om hver menighet valgte seg ut ÉN handling og prøvde den ut i ett år?
12. november kl 09.00 meld deg på
Nyskapende diakonalt arbeid med barn og unge Denne torsdag anbefaler vi denne digitale konferansen. Den arrangeres av Blå kors og er støttet økonomisk av Helsedirektoratet og Kirkerådet. 19. november kl 09.00-11.00 Påmelding og info
Dåpsamtalen   26. november kl 09.00 - Påmelding kommer
Hvordan kan vi rekruttere flere til arbeid i Den norske kirke? I tre år har Kirkerådets rekrutteringsprosjekt jobbet med hvordan flere kan velge kirkelig utdanning og yrke. I dag vet vi mer om hvordan det står til med rekrutteringen, hva som motiverer for å jobbe i kirka og hvilke utfordringer vi må løse for å være en attraktiv arbeidsplass. I dette webinaret blir noe av dette presentert. 10. desember kl 09.00 - meld deg på
     

Tidligere webinarer høsten 2020

Flere webinarer fra 2020 finner du her

 Webinartittel Omtale  Tid og lenke til opptak
Menighetens svarledd i ny liturgisk musikk Seniorrådgiver David Scott Hamnes i Kirkerådet presentere noen av menighetens svarledd i den nye liturgiske musikken i ny hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2019 20. august kl 09.00
Se opptak her
Bibelundervisning i kirke og skole – del 2 Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. 27. august kl 09.00 -
Se opptak her
Bibelundervisning i kirke og skole – del 3 Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. 3. september kl 09.00 -
Se opptak her
Koronaviruset og hverdag i kirker globalt,  del I Innblikk i en ganske annerledes kirkehverdag etter COVID19 spredte seg globalt. Vi samtaler med ledere fra økumeniske organisasjoner Den norske kirke er medlem av og representanter fra to ulike land hvor vi har kirkerelasjoner. 10. september kl 09.00 -
Se opptak her
Den norske kirke - en flerkulturell folkekirke? Norge er et flerkulturelt samfunn med om lag 14% innvandrere, bosatt i alle landets kommuner. Mange har kristen bakgrunn, og deres tro, spiritualitet og erfaringer  beriker og gjør det kristne fellesskapet i Norge mer mangfoldig. I dette webinaret presenterer vi kirkemøtesaken «Kristne migranter» og hva vi tror den kan bety for kirken og for kristne migranter. 17. september kl 09.00 -
Se opptak her
Sammen som kirke i hele verden Del 2 av webinarserien "Koronaviruset og hverdag i kirker globalt". Innblikk i en ganske annerledes kirkehverdag etter COVID19 spredte seg globalt. 24. september kl 09.00 -
Se opptak her
Gudstjenester på dette sted Teologisk fakultet har de siste to årene forsket på "Gudstjenester folk vil ha". I dette forskningsprosjektet har de undersøkt menigheter som har høy oppslutning om sine gudstjenester. Dette webinaret er det første av to hvor funnene fra forskningen presenteres.  1. oktober kl 09.00
Se opptak her
Strategier for dåp og forkynnelse  Det teologiske fakultet har de siste to årene forsket på menigheter som har økt oppslutning om sine gudstjenester. En del av økningen skyldes at menighetene legger til rette for dåp i flere gudstjenester. Dette webinaret vil presentere hvordan kirkelig ansatte, frivillige og «kirkegjengere» opplever gudstjenester der de fleste er på gudstjeneste på grunn av dåp, og hvordan menighetenes fokus på å øke dåpstallene virker inn på forkynnelsen. 8. oktober kl 09.00 -
Se opptak her