Kommende webinarer

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. De fleste webinarene varer inntil en time. Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg.

NB: Gjennomførte webinarer i opptak finner du her: 2022, 2021 og 2020.


 

Etnisk mangfold og representativitet i Den norske kirke; lansering av kurs i læringsplattformen

Tidspunkt: 1. desember 09.00

Det er nå utviklet e-læringskurs til ressursene om Kirken i møte med et flerkulturelt samfunn (Åtte kjennetegn) - Ressursbanken, Den norske kirke. E-læringskursene er beregnet til kompetansebygging i en stab i en menighet, men kan også brukes i andre sammenhenger eller enkeltsvis.

Kursene blir lansert på webinaret, og det blir mulig å stille sprørsmål underveis. Det blir også et dypdykk i kjennetegn 7: om representativt lederskap.
Vi får høre om viktigheten av kulturelt mangfold i kirka blant ansatte, frivillige og tillitsvalgte, og hva menighetene kan gjøre med det. Vi får også høre personlige erfaringer fra noen som vet hvor skoen trykker.

Meld deg på her

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet


Tilrettelagte felleskap – hvorfor og hvordan?

Tidspunkt: 8. desember kl 09.00

Tilrettelagte felleskap tilbyr sang, musikk, samtale, måltid og fellesskap for personer med utviklingshemming. I dag finnes rundt 200 slike grupper i Den norske kirke, i tillegg til tilrettelagte konfirmasjonsgrupper.
Hvorfor og når kan det være behov for tilrettelagte felleskap? Hva skal til for å tilby trygge og inkluderende felleskap for personer med utviklingshemming? Hvordan starte opp en gruppe i menigheten?  Ansatte og frivillige som jobber med tilrettelagte felleskap vil dele sine erfaringer og tanker, praktiske tips, råd og refleksjoner.

Webinaret ledes av Rune Rasmussen, spesialprest for inkluderende kirkeliv i Agder og Telemark bispedømme. 

Meld deg på her

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet


Andrekarriereprester i Den norske kirke

Tidspunkt: 15. desember kl 09.00

På webinaret vil KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss presentere noen funn fra et forskningsprosjekt om andrekarriereprester. Han vil snakke om hva som motiverer folk – gjerne relativt sent i livet – til å bytte karriere og bli prest. Deretter vil han snakke om hva slags perspektiver andrekarriereprester bringer med seg inn prestetjenesten. Bidrar andrekarrierepresters yrkes- og livserfaring til at de blir en annen type prest enn prester med cand.theol.-grad?

Webinaret ledes av Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for Kirkefag og økumenikk i Kirkerådet.

Meld deg på her

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet


Rom for kultur - Hvor gode og tilrettelagte lokaler har Den norske kirke for sin kulturvirksomhet?

Tidspunkt: 2. februar 2023 kl 09.00

Daglig leder i Kulturalliansen, Marianne Ween, innleder om krav til gode lokaler for øvelse og fremføring. På bakgrunn av deres rapport Rom for kultur, kartlegging av kulturlokaler i 25 kommuner vil hun si noe om ståa i Den norske kirke.
Fung. daglig leder i Kulturrom, Kjetil Wevling, vil utfylle dette bildet og snakke om deres tilskuddsordninger for utbedring av kulturlokaler og premissene for å kunne søke på dem.
Så blir det samtale ledet av Seksjonsleder i Kirkerådet, Inger Anne Naterstad, mellom disse to og webinardeltagerne om hvordan Den norske kirke kan bli en enda bedre arena for lokalt kunst- og kulturliv.

Meld deg på her

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet