Webinarer

Oversikt over kommende webinarer 

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. 

De fleste webinarene varer inntil en time. Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg.

NB: Gjennomførte webinarer i opptak finner du her: 2022, 2021 og 2020.

Webinartittel Omtale Arrangør Tid og påmelding
Kunsten å være profesjonell utleieaktør Erfaringssamtale med artisters management, KA, leder av kirkevergelaget og kirkens arrangører. KIRKEFAG Torsdag 13. januar kl. 09 -
meld deg på
Frivillighetens år – hva har det å si for Den norske kirke? Hvordan kan menigheter i Den norske kirke ta del i Frivillighetens år? Vi møter blant annet Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillig Norge, som vil fortelle om mulighetene i satsningsåret. Evy Torunn Nyvoll, rådgiver i NMS, presenterer verktøyet “Use your talents”.  KIRKEFAG Torsdag 20. januar kl 09 - meld deg på
Trosopplæringsutvalgets rapport 1. januar leverte det kirkerådsnedsatte Trosopplæringsutvalget sin rapport om veien videre for trosopplæring i Den norske kirke. I dette webinaret presenterer leder Gunhild Alstad rapporten og du kan stille spørsmål til flere av utvalgets medlemmer, samt få informasjon om prosessen videre. KIRKEFAG Torsdag 27. januar kl. 09 -
meld deg på
Helhetlig menighetsplan Mer informasjon kommer senere. KIRKEFAG Torsdag 3. februar kl. 09 -
meld deg på
Kirken i det allmenne kulturliv:
Hva skjer lokalt og regionalt i kulturpolitikken som kirken bør kjenne til?
Norsk kulturforum ved gen.sekr. Monica Larsen, kirkeverge i Ål Kjellfred Dekko og soknpeprest i Røros kirke Harald Hauge innleder om gjenoppbygging av kulturlivet, nytt kulturløft og regionale kulturfond før det blir plenumssamtale. KIRKEFAG Torsdag 3. mars kl. 09 - meld deg på

 

 

Her er en oversikt over webinarer sendt i 2022

Webinartittel Omtale Arrangør Tid
Praktisk om markering av samenes nasjonaldag Hvordan kan prester og undervisningsansatte i uke 5 sette samenes nasjonaldag i fokus i gudstjenester. Ved Vidar Andersen i Samisk kirkeråd. Gjester: Eleonie Pijl-Zomer, trosopplærer Snåasen/i Snåsa og flere. KIRKEFAG Torsdag 6. januar
Se opptak her