Webinarer

Oversikt over webinarer 

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. 

Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg. Webinarene varer inntil en time. 

Webinartittel Omtale Arrangør Tid og påmelding
Hvordan skrive tekster i sosiale medier Hva er lurt å tenke på når du legger ut noe på vegne av menigheten? Miriam Follesø går gjennom konkrete tips til hvordan du enkelt kan skrive kort og lettfattelig for de du ønske å nå på sosiale medier. Du lærer blant annet om digitale handlinger teksten din kan føre til hos mottagerne, om en skrivemetode som fokuserer på hjertet, hodet og hender. Webinaret ble tatt opp før jul og varer i ca en halv time. KOMMUNIKASJON 20. januar 2021 kl 09 - meld deg på
Diakoni og bærekraftsmål - hånd i hanske? Bærekraftsmålene har blitt kalt «en språkforsterker for diakonien». De 17 globale målene omfatter mange tema som er sentrale innenfor Den norske kirkes diakoniforståelse, og i dette webinaret vil vi utforske bærekraftsmålene nærmere ut fra en diakonifaglig innfallsvinkel. KIRKEFAG 21. januar 2021 kl 09 - meld deg på 
God og riktig bildebruk i digitale kanaler Hva er lurt å tenke på når du skal velge bilder til menighetens sosiale medie-kanaler og nettsidene? I dette webinaret lærer du om viktigheten av å vise mangfoldet i kirken, ha god kvalitet på bildene og at innholdet fremstår troverdig for mottakeren. Webinaret varer i om lag 25 minutt. KOMMUNIKASJON 27. januar 2021 kl 09 - meld deg på
Hvem er kirkens konsertpublikum? Tom Remlov, tidl. teatersjef ved Riksteatret , og Allison Bulloch Aarsten, daglig leder for Oslo domkor, innleder til samtale om publikumsbygging. Hvordan man får tak i publikum, hvem og hvor er de ? Hvilke ressurser må til for å nå dem? KIRKEFAG 28. januar 2021 kl 09 - meld deg på
Grunnleggende mediehåndtering Hvordan kan du håndtere mediene på en god måte når de ringer? Og hvordan får du media til å skrive om din sak? I dette foredraget får du tips til grunnleggende mediehåndtering og svar på hvorfor særlig tilgjengelighet og effektivt er viktig for et godt samarbeid med journalistene. Ønsker du at din menighet skal være mer synlig? Lær hvordan du kan være «på» og få ut nyheter fra din menighet! Webinaret varer i om lag 40 minutt.  KOMMUNIKASJON 03. februar 2021 kl 09 - meld deg på
Barn og unges digitale kanaler Hvordan kan din menighet ta barn og unges mediebruk på alvor? Hva skal til for å inkludere barn og unges mediebruk og anerkjenne den, samtidig som det kan settes grenser for skjermbruk? I dette foredraget får du tips til refleksjon og praksis med utgangspunkt i  IPSOS sin Barne- og ungdomsundersøkelse. Webinaret varer om lag 30 minutt.  KOMMUNIKASJON 10. februar 2021 kl 09 - meld deg på
Kristne migranter Kristne migranter har blitt en viktig del av norsk kristenliv. Noen har dannet egne menigheter mens andre har blitt en del av eksisterende menigheter i Norge. De bringer med seg nye perspektiv, utrykksformer og kultur i møte med tradisjonell trosutøvelse i Norge. Hva betyr dette for Den norske kirke i byen og på bygda? Hvordan være en folkekirke i Norge der kristne migranter hører naturlig med? I webinaret ser vi på erfaringer fra noen menigheter og bispedømmer og på en konkret handlingsplan for veien videre. Dette handler om å være en relevant kirke i en ny tid. KIRKEFAG 11. februar 2021 kl 09 - meld deg på
Kirkekonserten - tradisjon og fornyelse, når og hvordan gjør vi hva? Kantor og kordirigent Elisabeth Holte og kantor NN innleder til samtale om hvordan man programmerer den enkelte konsert og konsertserier som en del av å være en lokal kulturaktør. KIRKEFAG 18. februar 2021 kl 09 - meld deg på
Dåp og dåpssamtale med unge og voksne Hva snakker vi om i dåpssamtalen med unge og voksne? Hvilke erfaringer er gjort med tidspunkt for dåp av konfirmanter og unge? Og er det gode praksiser som vi kan lære av? Har bevisst satsing på informasjon om dåp ført til at flere unge og voksne melder seg til dåp? Les mer. KIRKEFAG 4. mars 2021 kl 09 - meld deg på
Religionsteologi og menighetspraksis Hva er religionsteologi – og hva i all verden har religionsteologi å gjøre med arbeidet som gjøres i menighetene? Dette webinaret sender utfordringen til kolleger og arbeidsfellesskap i menighetene – og peker på noen ressurser for de gode og dype samtalene blant arbeidskolleger… og som bidrag på veien til å bli gode dialogaktører. Les mer. KIRKEFAG 11. mars 2021 kl 09 - meld deg på
«Hva er da et menneske?» Moderne bioteknologi skaper ofte store overskrifter i media og høy debatt-temperatur i politikken. Men den har samtidig konsekvenser for mange mennesker og deres liv. Bør kirkesamfunn og menigheter engasjere seg her? Hvis ja, hvordan kan dette gjøres konkret? Hvilke spørsmål/problemstillinger står vi overfor? Hva er dilemmaene? Norsk teologisk samtaleforum under Norges Kristne Råd har i flere år jobbet med disse spørsmålene og ga 2020 ut et ressurshefte rundt disse spørsmålene. KIRKEFAG 18. mars 2021 kl 09 - meld deg på
Lokalkirker i solidaritet Korona-hverdagen preger ikke bare norske menigheter og lokalsamfunn, men kirker i mange land. I dette webinaret får vi noen innblikk i situasjonen i kirker i Europa, USA og India. Et viktig perspektiv i samtalene med disse, blir også hvordan vi som lokalkirker i Norge kan være i solidaritet med søsterkirker i andre land. Det er åpent for spørsmål og kommentarer underveis. Les mer KIRKEFAG 25. mars 2021 kl 09 - meld deg på

 

 

Tidligere webinarer våren 2021 du kan se i opptak

Webinartittel Omtale Arrangør Tid
Menighetenes årsstatistikk for 2020 I januar arbeider menigheter i Den norske kirke med rapportering for fjorårets aktiviteter. Rapporteringen fra 2020 blir annerledes. I dette webinaret får du møte statistikkrådgiver Julie Slensvik i Kirkerådet. Hun vil innlede generelt om årsrapportering i Den norske kirke og hvordan tall brukes, og om hvordan det skal rapporteres i menighetenes årsstatistikk fra 2020. Det blir anledning til å stille spørsmål i chatten. KIRKEFAG 7. januar 2021
Se opptak her
Hvordan kan vi rekruttere flere til arbeid i Den norske kirke? I tre år har Kirkerådets rekrutteringsprosjekt jobbet med hvordan flere kan velge kirkelig utdanning og yrke. I dag vet vi mer om hvordan det står til med rekrutteringen, hva som motiverer for å jobbe i kirka og hvilke utfordringer vi må løse for å være en attraktiv arbeidsplass. I dette webinaret blir noe av dette presentert. KIRKEFAG 14. januar 2021
Se opptak her

Tidligere webinarer høsten 2020 du kan se i opptak

Flere webinarer fra 2020 finner du her

 Webinartittel Omtale  Tid og lenke til opptak
Menighetens svarledd i ny liturgisk musikk Seniorrådgiver David Scott Hamnes i Kirkerådet presentere noen av menighetens svarledd i den nye liturgiske musikken i ny hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2019 20. august     
Se opptak her
Bibelundervisning i kirke og skole – del 2 Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. 27. august   
Se opptak her
Bibelundervisning i kirke og skole – del 3 Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. 3. september
Se opptak her
Koronaviruset og hverdag i kirker globalt,  del I Innblikk i en ganske annerledes kirkehverdag etter COVID19 spredte seg globalt. Vi samtaler med ledere fra økumeniske organisasjoner Den norske kirke er medlem av og representanter fra to ulike land hvor vi har kirkerelasjoner. 10. september
Se opptak her
Den norske kirke - en flerkulturell folkekirke? I dette webinaret presenterer vi kirkemøtesaken «Kristne migranter» og hva vi tror den kan bety for kirken og for kristne migranter. 17. september
Se opptak her
Sammen som kirke i hele verden Del 2 av webinarserien "Koronaviruset og hverdag i kirker globalt". Innblikk i en ganske annerledes kirkehverdag etter COVID19 spredte seg globalt. 24. september
Se opptak her
Gudstjenester på dette sted Teologisk fakultet har de siste to årene forsket på "Gudstjenester folk vil ha". I dette forskningsprosjektet har de undersøkt menigheter som har høy oppslutning om sine gudstjenester. Dette webinaret er det første av to hvor funnene fra forskningen presenteres.  1. oktober
Se opptak her
Strategier for dåp og forkynnelse  Det teologiske fakultet har de siste to årene forsket på menigheter som har økt oppslutning om sine gudstjenester. Dette webinaret vil presentere hvordan kirkelig ansatte, frivillige og «kirkegjengere» opplever gudstjenester der de fleste er på gudstjeneste på grunn av dåp, og hvordan menighetenes fokus på å øke dåpstallene virker inn på forkynnelsen. 8. oktober    
Se opptak her
Søkeordoptimalisering- å bli synlig i søkeresultater på Google Vi får besøk fra Mediacom, som er eksperter på søkemotoroptimalisering (SEO).
I webinaret får du høre om kva SEO er, og hvordan det fungerer med Google. Du lærer også om gevinstene ved å jobbe systematisk med søkeordoptimalisering.  
21. oktober
Se opptak her
Å være kirke i lokalsamfunnet Trenger du en oppfriskning av din diakonale forståelse? Er relasjonsarbeid en viktig del av jobben din? Banker hjertet ditt litt ekstra for diakoni? Vil du bli inspirert til å våge noe nytt? Da er dette webinaret noe for deg. Bli med og ta kirkens omsorgsarbeid inn i en ny tid! Les mer 22. oktober
Se opptak her
Hvordan lage pressemelding superenkelt Magne Vik Bjørkøy, kultur- og kommunikasjonsrådgiver i Nidaros, viser oss hvordan man med enkle grep kan gjøre kirkestoff relevant for lokale medier. Odd Rune Wolden snakker omom hvordan pressemeldinger mottas i en redaksjon i dag - og hva de ser etter. 28. oktober  
Se opptak her
Lanseringswebinar: Exit eller transitt? KIFO presenterer rapporten Etter konfirmasjonen – exit eller transitt? Ungdomsarbeid i Den norske kirke og unge voksnes tilknytning til kirken. Les mer. 29. oktober 
Se opptak her
Kirkelig kulturarv – i vår menighet? I hele kirkens 2000 år lange historie har gudstjenester vært feiret i rom og bygg laget spesielt for formålet. Kirkene har gjennom tidene avspeilet kirkens tro, historie, liturgi, teologi og smak. En kirke uten gudshus er utenkelig - like mye som gudstjeneste uten kirkebygg. Kirkemøtet 2021 skal behandle en sak om kirkelig kulturarvsstrategi. I denne forbindelse er det viktig å se hvordan denne arven bidrar til en dypere forståelse av vår kirkes tro. 5. november 
Se opptak her
Moderne slaveri – og den lokale kirkas rolle i kampen for rettferdighet! Under Global uke 8.-15. november retter kirkene i Norge og Norges Kristne Råd søkelyset på det moderne slaveriet, og hvordan kirka – globalt og lokalt – kan bidra i å bekjempe dette, og fremme rettferdighet for alle mennesker.  12. november
Se opptak her
Dåpssamtalen Dåpssamtalen er et svært viktig møtepunkt mellom den som skal døpes, familien og kirken, men hva snakker man egentlig om i denne samtalen? Hvilke ressurser for dåpssamtalen finnes? 26. november
Se oppptak her
Religiøst medborgerskap I anledning FNs dag for funksjonshemmede inviterer Kirkerådet til webinar om religiøst medborgerskap. 3. desember
Se opptak her
Hvordan skape en god konfirmasjonstid i 2021 Fra mars 2020 ble konfirmantarbeidet i samtlige menigheter i Den norske kirke endret. Mange måtte prøve noe nytt, og flere gikk over til digital læring. I dette webinaret vil vi presentere gode praksiser fra lokalmenigheter og det vil bli delt tips og råd for en videre konfirmasjonstid i 2021. 10. desember
Se opptak her