Webinarer

Oversikt over webinarer høsten 2020.

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. 

_DX_4461 (1).jpg

Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg. Webinarene varer inntil en time. 

Webinartittel Omtale Tid og påmelding
Sammen som kirke i hele verden Del 2 av webinarserien "Koronaviruset og hverdag i kirker globalt". Innblikk i en ganske annerledes kirkehverdag etter COVID19 spredte seg globalt. 24. september kl 09.00 meld deg på her
Gudstjenester på dette sted Teologisk fakultet har de siste to årene forsket på "Gudstjenester folk vil ha". I dette forskningsprosjektet har de undersøkt menigheter som har høy oppslutning om sine gudstjenester. Dette webinaret er det første av to hvor funnene fra forskningen presenteres.  1. oktober kl 09.00 meld deg på her
Strategier for dåp og forkynnelse  Det teologiske fakultet har de siste to årene forsket på menigheter som har økt oppslutning om sine gudstjenester. En del av økningen skyldes at menighetene legger til rette for dåp i flere gudstjenester. Dette webinaret vil presentere hvordan kirkelig ansatte, frivillige og «kirkegjengere» opplever gudstjenester der de fleste er på gudstjeneste på grunn av dåp, og hvordan menighetenes fokus på å øke dåpstallene virker inn på forkynnelsen. 8. oktober kl 09.00 meld deg på her
Revidert plan for diakoni Velkommen til webinar om revidert plan for diakoni. Webinaret vil forsøke å svare på alle spørsmål rundt den reviderte Plan for diakoni. Det vil bli en en kort innføring i hva diakoni er, hva den nasjonale planen handler om, hvordan menigheter lager en lokal plan og verktøy for å gjøre dette 22. oktober kl 09.00 meld deg på her
Sorgstøttearbeid med ungdom    29. oktober kl 09.00 - Påmelding kommer
Moderne slaveri   12. november kl 09.00 - Påmelding kommer
     

Tidligere webinarer høsten 2020

Flere webinarer fra 2020 finner du her

 Webinartittel Omtale  Tid og lenke til opptak
Menighetens svarledd i ny liturgisk musikk Seniorrådgiver David Scott Hamnes i Kirkerådet presentere noen av menighetens svarledd i den nye liturgiske musikken i ny hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2019 20. august kl 09.00 - se opptak her
Bibelundervisning i kirke og skole – del 2 Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. 27. august kl 09.00 - se opptak her
Bibelundervisning i kirke og skole – del 3 Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. 3. september kl 09.00 - Se opptak her
Koronaviruset og hverdag i kirker globalt,  del I Innblikk i en ganske annerledes kirkehverdag etter COVID19 spredte seg globalt. Vi samtaler med ledere fra økumeniske organisasjoner Den norske kirke er medlem av og representanter fra to ulike land hvor vi har kirkerelasjoner. 10. september kl 09.00 - se opptak her
Den norske kirke - en flerkulturell folkekirke? Norge er et flerkulturelt samfunn med om lag 14% innvandrere, bosatt i alle landets kommuner. Mange har kristen bakgrunn, og deres tro, spiritualitet og erfaringer  beriker og gjør det kristne fellesskapet i Norge mer mangfoldig. I dette webinaret presenterer vi kirkemøtesaken «Kristne migranter» og hva vi tror den kan bety for kirken og for kristne migranter. 17. september kl 09.00 - opptak kommer