Webinarer

Oversikt over webinarer 

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. 

De fleste webinarene varer inntil en time. Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg.

Webinarer i opptak finner du oversikt over her.

Webinartittel Omtale Arrangør Tid og påmelding
De internasjonale menighetene: Hva kan vi lære av dem? Lær mer om de internasjonale menighetene i NMS sitt nettverk, i Bergen, Oslo, Stavanger og Tromsø, om flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd, og om en ny samarbeidsavtale mellom NMS, KIA og Kirkerådet. Hvordan kan vi legge til rette for et økt samarbeid, og erfaringsutveksling mellom disse og menigheter i Den norske kirke? Webinaret blir på norsk, men med et par innslag på engelsk. KIRKEFAG Torsdag 16. september
kl. 09 - meld deg på
Kirkeuken for fred i Israel og Palestina 2021 Hva er egentlig Kirkeuka? Hvordan kan vi, i Den norske kirke, bidra til fred og forsoning i denne regionen? Hva gjør Mellomkirkelig råd med dette, og hva kan en lokal menighet bidra med? Hvordan er situasjonen for kristne palestinere og hvordan har jødene det? Webinaret  Internasjonal direktør i Kirkerådet, Berit Hagen Agøy. Det blir tid til spørsmål og kommentarer. KIRKEFAG Torsdag 23. september
kl. 09 - meld deg på
Sorgstøttearbeid for ungdom Kirken har en unik og egen kompetanse på å møte mennesker som opplever kriser i sine liv. Psykolog Cathrine Dahle, daglig leder i Blå Kors Kompasset Lillehammer forteller om sine erfaringer fra samtaler med ungdom.  Studentprest Camilla Oulie Eskildsen deler erfaringer fra å drive sorggruppe og tilbudet om sorgweekend. Les mer og meld deg på. KIRKEFAG Torsdag 30. september
kl. 09 - meld deg på
Baptism and religious pluralism Det andre av høstens fire webinarer om dåp i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG 23. september kl 13-15
Meld deg på
Overskuddskirker
Bruksmessige, demografiske og økonomiske endringer gjør at behovet for en del kirkebygg forandrer seg. Kirken har ansvar og muligheter knyttet til overskuddskirkene fremover. Kirkene bærer lange og kortere historier, og gir identitet til folk, steder og landskap. For en kirke som ønsker å bety noe for folk, er dette viktige aktiva. Vår forvaltning av kirkebyggene vil kreve nytenking både av kirke og lokalsamfunn. KIRKEFAG Torsdag 7. oktober kl. 09 Meld deg på
Practising Baptism in a new time: The case of drop-in baptism Det tredje av høstens fire webinarer om dåp i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG 12. oktober kl 13-15
Meld deg på
Trosfrihet og barns rettigheter Mer informasjon kommer senere. KIRKEFAG Torsdag 14. oktober
kl. 09 - meld deg på
Kirkelig kulturarv Kirkelig kulturarv er innvevd i hele nasjonens historie. Den spenner vidt og gir mange muligheter. Kirkens kulturarv kan skape en dypere forståelse av evangeliets møte med land og folk, og bli et redskap til selvrefleksjon, et lim i lokalsamfunnet og øke engasjementet i lokalkirkene. Dette webinaret gir en faglig bakgrunn for det strategiske arbeidet Kirkemøtet skal diskutere i november. KIRKEFAG Torsdag 21. oktober kl. 09 Meld deg på
Enhetsarbeid i polariseringens tid? Om økumenisk arbeid og avtaler Mer informasjon kommer senere. KIRKEFAG Torsdag 28. oktober
kl. 09 - meld deg på
Baptism and eco-theology Det fjerde av høstens fire webinarer om dåp i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG 24. november kl 13-15
Meld deg på
Global kirke i lokalmenighet - oppfølging av Kirkemøtesak. Hva nå? Mer informasjon kommer senere. KIRKEFAG Torsdag 25. november
kl. 09 - meld deg på
Dialog landet rundt - kirken, mangfoldet og dialogarbeidet Mer informasjon kommer senere. KIRKEFAG Torsdag 9. desember
kl. 09 - meld deg på

 

 

Tidligere webinarer høsten 2021 du kan se i opptak

Webinartittel Omtale Arrangør Tid
Rekruttering Den norske kirke må rekruttere flere til kirkelig utdanning. Hva er status på dette feltet nå, og hva gjøres? I webinaret får du bl.a. høre om MF og KFUK-KFUMs «Tro2021» og om hvordan man kirka kan tilby lærlingplass til unge mennesker. KIRKEFAG Torsdag 12. august
Se opptak her
Skole-kirkesamarbeid i advent/juletiden Advent- og jul virker kanskje et stykke unna, men høsten går fort. Dette webinaret vil vise til gode praksiser, erfaringer og refleksjon om god samhandling mellom skole og kirke, knyttet til advent- og juletiden. KIRKEFAG Torsdag 19. august
Se opptak her
Fosterdiagnostikk- etiske utfordringer og personlige erfaringer Fosterdiagnostikk kartlegger fosterets helsetilstand og kan gi informasjon om fosterets genetiske egenskaper, og om det eventuelt bærer på spesielle sykdommer eller har utviklingsavvik. Dette er regulert i bioteknologiloven som våren 2020 ble betydelig liberalisert. KIRKEFAG Torsdag 26. august
Opptak kommer
Sjelesorg med ungdom Å jobbe med ungdom i kirken innebærer ofte å samtale om livet. Det oppstår planlagte og uplanlagte samtaler. I dette webinaret får vi blant annet presentert rykende fersk forskning om kirkelig ansattes rolle og tema i sjelesorg med ungdom.   KIRKEFAG Torsdag 2. september
Se opptak her
Baptism after Corona Det første av høstens fire webinarer om dåp i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG 7. september.  
Kulturfrivillighet frem mot frivillighetens år 2022, hva bør kirken gjøre? Kulturfrivilligheten er sterk, selvstendig og mangfoldig. Den skaper gode relasjoner i gleden over et felles engasjement og virker derfor selvrekrutterende. De frivilliges innsats i kirken er viktig for dem selv, kirken og lokalsamfunnet.
Wollert Krohn-Hansen, kantor i Ullensaker kirke, og Kyrre Kolvik, sokneprest i Bodø domkirke, skal reflektere over deres arbeid med frivillige innen kirkens kulturarbeid før det åpnes for samtale.
KIRKEFAG Torsdag 9. september -
Opptak kommer