Webinarer

Oversikt over kommende webinarer 

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. 

De fleste webinarene varer inntil en time. Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg.

NB: Gjennomførte webinarer i opptak finner du oversikt over her.

Webinartittel Omtale Arrangør Tid og påmelding
Baptism and eco-theology Det fjerde av høstens fire webinarer om dåp i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG 24. november kl 13-15
Meld deg på
Lokal kirke med globalt ansvar Den norske kirke består av lokale menigheter i lokale samfunn. Det er der vi lever livene våre og opplever fellesskap, det er dit vi søker med livets store sorger og gleder. Hvordan får vi dette til å henge sammen med hele Guds kirke på jord?. Les mer og meld deg på KIRKEFAG Torsdag 25. november
kl. 09 - meld deg på
Quo vadis - verden og kirken? Fra klimatoppmøte i Glasgow til ENØK i kirkebygg. I november skal verdens land på klimatoppmøte i Glasgow diskutere veien videre for reduksjon av klimautslippene. Dette, samt verdens truede biomangfold, har også vært tema for Ungdommens kirkemøte i oktober i Gjøvik, og står på dagsorden til Kirkemøte i november i Trondheim. Les mer og meld deg på KIRKEFAG Torsdag 2. desember
kl. 09 - meld deg på
Dialog landet rundt - kirken, mangfoldet og dialogarbeidet Mer informasjon kommer senere. KIRKEFAG Torsdag 9. desember
kl. 09 - meld deg på
Utfylling av menighetens årsstatistikk for 2021 I januar 2022 skal menighetene fylle ut årsstatistikken for 2021. I dette webinaret vil statistikkrådgiver Julie Slensvik gi en innledning til utfyllingen. Mye tid i webinaret vil være satt av til å svare på spørsmål fra chatten. KIRKEFAG Torsdag 16. desember kl. 09 -
meld deg på
Kunsten å være profesjonell utleieaktør Erfaringssamtale med artisters management, KA, leder av kirkevergelaget og kirkens arrangører. KIRKEFAG Torsdag 13. januar kl. 09 -
meld deg på
Kirken i det allmenne kulturliv:
Hva skjer lokalt og regionalt i kulturpolitikken som kirken bør kjenne til?
Norsk kulturforum ved gen.sekr. Monica Larsen, kirkeverge i Ål Kjellfred Dekko og soknpeprest i Røros kirke Harald Hauge innleder om gjenoppbygging av kulturlivet, nytt kulturløft og regionale kulturfond før det blir plenumssamtale. KIRKEFAG Torsdag 3. mars kl. 09 - meld deg på

 

 

Tidligere webinarer høsten 2021 du kan se i opptak

Webinartittel Omtale Arrangør Tid
Rekruttering Den norske kirke må rekruttere flere til kirkelig utdanning. Hva er status på dette feltet nå, og hva gjøres? I webinaret får du bl.a. høre om MF og KFUK-KFUMs «Tro2021» og om hvordan man kirka kan tilby lærlingplass til unge mennesker. KIRKEFAG Torsdag 12. august
Se opptak her
Skole-kirkesamarbeid i advent/juletiden Advent- og jul virker kanskje et stykke unna, men høsten går fort. Dette webinaret vil vise til gode praksiser, erfaringer og refleksjon om god samhandling mellom skole og kirke, knyttet til advent- og juletiden. KIRKEFAG Torsdag 19. august
Se opptak her
Fosterdiagnostikk- etiske utfordringer og personlige erfaringer Fosterdiagnostikk kartlegger fosterets helsetilstand og kan gi informasjon om fosterets genetiske egenskaper, og om det eventuelt bærer på spesielle sykdommer eller har utviklingsavvik. Dette er regulert i bioteknologiloven som våren 2020 ble betydelig liberalisert. KIRKEFAG Torsdag 26. august
Se opptak her
Sjelesorg med ungdom Å jobbe med ungdom i kirken innebærer ofte å samtale om livet. Det oppstår planlagte og uplanlagte samtaler. I dette webinaret får vi blant annet presentert rykende fersk forskning om kirkelig ansattes rolle og tema i sjelesorg med ungdom. KIRKEFAG Torsdag 2. september
Se opptak her
Baptism after Corona Det første av høstens fire webinarer om dåp i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG 7. september.
Kulturfrivillighet frem mot frivillighetens år 2022, hva bør kirken gjøre? Kulturfrivilligheten er sterk, selvstendig og mangfoldig. Den skaper gode relasjoner i gleden over et felles engasjement og virker derfor selvrekrutterende. De frivilliges innsats i kirken er viktig for dem selv, kirken og lokalsamfunnet.  KIRKEFAG Torsdag 9. september -
Se opptak her
De internasjonale menighetene: Hva kan vi lære av dem? Lær mer om de internasjonale menighetene i NMS sitt nettverk, i Bergen, Oslo, Stavanger og Tromsø, om flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd, og om en ny samarbeidsavtale mellom NMS, KIA og Kirkerådet. Hvordan kan vi legge til rette for et økt samarbeid, og erfaringsutveksling mellom disse og menigheter i Den norske kirke?  KIRKEFAG Torsdag 16. september
Se opptak her
Kirkeuken for fred i Israel og Palestina 2021 Hva er egentlig Kirkeuka? Hvordan kan vi, i Den norske kirke, bidra til fred og forsoning i denne regionen? Hva gjør Mellomkirkelig råd med dette, og hva kan en lokal menighet bidra med? Ved Internasjonal direktør i Kirkerådet, Berit Hagen Agøy.  KIRKEFAG Torsdag 23. september
Opptak kommer
Baptism and religious pluralism Det andre av høstens fire webinarer om dåp i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG 23. september 
Sorgstøttearbeid for ungdom Kirken har en unik og egen kompetanse på å møte mennesker som opplever kriser i sine liv. Psykolog Cathrine Dahle, daglig leder i Blå Kors Kompasset Lillehammer forteller om sine erfaringer fra samtaler med ungdom KIRKEFAG Torsdag 30. september
Se opptak her
Kirkene som blir "til overs" - hva gjør vi med dem? Mange opplever at behovene for kirkebygg blir mindre og de økonomiske rammer for vedlikehold blir strammere.
Samtidig ser vi at kirkene er viktige bærebjelker i lokalsamfunnenes historier og utgjør viktige deler av folks tilhørighet og identitet. 
KIRKEFAG Torsdag 7. oktober
Se opptak her
Practising Baptism in a new time: The case of drop-in baptism Det tredje av høstens fire webinarer om dåp i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG 12. oktober
KFUK-KFUM Forandringshuset og Den norske kirke KFUK-KFUM Norge har de siste årene etablert en rekke nye forandringshus over hele landet. En del av disse er etablert i kirker eller menighetshus. Hva er forandringshus, og hvilke muligheter åpner denne arbeidsformen for? KIRKEFAG Torsdag 14. oktober
Se opptak her
Hvorfor er den kirkelige kulturarven viktig? Alle steder og menigheter har sin del av den kirkelige kulturarven. Bevisstgjøring omkring denne arven gir en dypere forståelse av evangeliets møte med land og folk, kan bli et redskap til selvrefleksjon, et lim i lokalsamfunnet og øke engasjementet i lokalkirkene.
Webinaret løfter frem visjonen bak det strategien som skal diskuteres på Kirkemøtet i november. 
KIRKEFAG Torsdag 21. oktober
Se opptak her
Enhetsarbeid i polariseringens tid – om økumenisk samarbeid lokalt og nasjonalt Jesus ber for alle sine, og om at de alle må være ett, for at verden skal tro (Johannes 17, 21). Hva betyr dette kallet til enhet for oss som kirke lokalt? KIRKEFAG Torsdag 28. oktober.
Opptak kommer
Samisk kirkeliv og kirkelig organisering Samisk kirkeråd inviterer kirkelige organer, kirkelige ansatte og andre berørte og interesserte til webinar om samisk kirkeliv og kirkelig organisering. Målet er å få en orientering om dette, og mulighet for spørsmål og tilbakemeldinger. SAMISK KIRKERÅD 28. oktober.
Kunst og kultur i kirken - på barns premisser Hvordan imøtekommer og legger man til rette for barns opplevelse av kunst og kultur i kirken slik at det skaper involvering og medvirkning?
Hvordan slipper man dem til? Hva trenger de hjelp til?
Er det noen gode eksempler?
KIRKEFAG Torsdag 4. november
Se opptak her
Jesus elsker alle barna - om søndagsskolearbeid i menighet Det finnes mange ulike måter å drive søndagsskole på og i dette webinaret får vi høre om det nye Sprell levende-opplegget, erfaring med Kirkens fritidsordning som er tilknyttet Søndagsskolen samt erfaringer med å samle barn på skolens planleggingsdager. Les mer og meld deg på KIRKEFAG Torsdag 11. november -
Opptak kommer
Pornoprat: Om ungdom, teknologi og seksuell utnyttelse Hvilken "virkelighet" er det barn og ungdom møter gjennom deling og forbruk av pornografi og overgrepsmateriale på digitale flater? Hvordan kan kirken møte utfordringer knyttet til ungdomskultur og hvordan barn og ungdom formes av dette? Les mer om webinaret. KIRKEFAG Torsdag 18. november -
Opptak kommer