Kommende webinarer

Oversikt over kommende webinarer 

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. 

De fleste webinarene varer inntil en time. Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg.

NB: Gjennomførte webinarer i opptak finner du her: 2022, 2021 og 2020.

Webinartittel Omtale Arrangør Tid og påmelding
Hvordan kan menighetsrådet jobbe strategisk? Stephen Sirris er professor og leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon på VID. Nylig utga han boka «Profesjon og ledelse i Den norske kirke», hvor han blant annet skriver om innovasjonsarbeid, profesjon og ledelse i menigheten. Sirris har en hovedinnledning, og etter den vil det være mulig å stille spørsmål. Webinaret er en del av forberedelsen til lansering av helhetlig menighetsplan. KIRKEFAG 29. september kl. 9.00 Meld deg på her
Visuell profil, malverktøy og bildebank. En innføring i design.kirken.no Design.kirken.no er et samlested for kommunikasjonsarbeid i kirken. Her finnes maler til nedlasting, malverktøy, bildebank og retningslinjer for grafisk profil. I dette webinaret vil du få en god innføring i hvordan du kan bruke siden, med god mulighet til å stille spørsmål.  KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 13. oktober kl 09.00 Meld deg på her
Hvorfor evaluere hvordan konfirmantene har det?  Den norske kirke møter hvert år over 52% av alle 15. åringer i Norge, og nesten 80% av alle døpte 15 åringer.
Men hva ønsker egentlig konfirmantene at denne tiden skal fylles med? Og hvordan kan menigheten jobbe strukturert og systematisk med innholdet i konfirmanttiden?
I dette webinaret vil det være presentasjon av evalueringsverktøyet Stadig bedre v/KA, og Linn Sæbø Rystad fra MF vitenskapelige høyskole vil presentere resultater fra konfirmantundersøkelsen gjennomført skoleåret 2021/2022 i verktøyet I-konf.
KIRKEFAG 27.oktober kl. 9.00
Meld deg på her

 

Her er en oversikt over webinarer sendt i 2022

Webinarene er simultanoversatt til norsk tegnspråk.

Webinartittel Omtale Arrangør Tid og opptak
Kunsten å være profesjonell utleieaktør Erfaringssamtale med artisters management, KA, leder av kirkevergelaget og kirkens arrangører. KIRKEFAG Torsdag 13. januar
Se opptak her
Frivillighetens år – hva har det å si for Den norske kirke? Hvordan kan menigheter i Den norske kirke ta del i Frivillighetens år? Vi møter blant annet Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillig Norge, som vil fortelle om mulighetene i satsningsåret. Evy Torunn Nyvoll, rådgiver i NMS, presenterer verktøyet “Use your talents”.  KIRKEFAG Torsdag 20. januar 
Se opptak her
Trosopplæringsutvalgets rapport 1. januar leverte det kirkerådsnedsatte Trosopplæringsutvalget sin rapport om veien videre for trosopplæring i Den norske kirke. I dette webinaret presenterer leder Gunhild Alstad rapporten og du kan stille spørsmål til flere av utvalgets medlemmer, samt få informasjon om prosessen videre. KIRKEFAG Torsdag 27. januar 
Se opptak her
Helhetlig menighetsplan -  en fantastisk mulighet! Kirkemøtet vedtok i sak 12/21 Helhetlig menighetsplan. I forlengelse av vedtaket er helhetlig menighetsplan under utvikling, og fra 1. mars vil de første pilotmenighetene ta verktøyet og metoden i bruk. I dette webinaret vil vi komme inn på: Hva er helhetlig menighetsplan? Hvordan kan menigheten lage en slik plan? Hvordan vil det digitale verktøyet se ut? Det blir god tid til å stille spørsmål. KIRKEFAG Torsdag 3. februar
Se opptak her
Kirkelige gravferder i koronatiden KIFO har forsket på kirkelige gravferder under koronatiden og Carsten Schuerhoff delte funn fra denne forskningen. KIRKEFAG Torsdag 10. februar
Se opptak her
Å være lokal kirke med globalt ansvar Den norske kirke består av lokale menigheter i lokale samfunn. Det er der vi lever livene våre og opplever fellesskap, det er dit vi søker med livets store sorger og gleder. Hvordan får vi dette til å henge sammen med hele Guds kirke på jord? KIRKEFAG Torsdag 17. februar
Atle Sommerfeldt om menigheten og bærekraftsmålene Atle Sommerfeldt deler erfaringer med sammenhengen mellom menighetens arbeid og FNs bærekraftsmål. KIRKEFAG Torsdag 24. februar
Kirken i det allmenne kulturliv:
Hva skjer lokalt og regionalt i kulturpolitikken som kirken bør kjenne til?
Norsk kulturforum ved gen.sekr. Monica Larsen, kirkeverge i Ål Kjellfred Dekko og sokneprest i Røros kirke Harald Hauge innleder om gjenoppbygging av kulturlivet, nytt kulturløft og regionale kulturfond før det ble plenumssamtale. KIRKEFAG Torsdag 3. mars
Se opptak her
Fellesskap som beskytter Etter flere år med pandemi er det ikke en selvfølge at barn og unge har trygge fellesskap å høre til i.
Hvorfor er fellesskap viktig for å forebygge ensomhet, utenforskap, og rus og avhengighet? Hva kan vi gjøre? Få input fra barne- og ungdomspsykologi, teologi, praktiske tips og råd. Webinaret arrangeres i samarbeid med Blå Kors og KFUK-KFUM.
KIRKEFAG Torsdag 10. mars 
Se opptak her
Kvensk kirkeliv - innblikk i en minoritet i kirke og folk Kvensk språk i salmer og liturgi i Den norske kirke.  KIRKEFAG Torsdag 17. mars -
se opptak her
Digital læringsplattform for Den norske kirke Den norske kirke skal være en lærende organisasjon. Kirkerådet har anskaffet en læringsplattform som skal samle og tilgjengeliggjøre kurs som skal tilbys til hele Den norske kirke. Læringsplattformen skal komplementere, og ikke erstatte, andre læringsarenaer. I dette webinaret vil vi fortelle om læringsplattformen, hvilke muligheter den vil gi for ansatte i lokalkirken og hvilke kurs som vil være tilgjengelig.  KIRKEFAG Torsdag 24. mars -
Se opptak her
Hvordan gi menighetsbladet et løft?  Bli med på webinar om menighetsblad! Hvordan jobbe redaksjonelt, velge profil og tenke målgruppe?  KOMMUNIKASJON Torsdag 31. mars -
se opptak her
Ukraina: Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med? Norske kommuner er i disse dager i gang med å bosette tusenvis av ukrainske flykninger. Hvordan kan trossamfunn og frivillige organisasjoner bidra til å skape et godt møte med Norge og lokalsamfunnet for de som kommer hit som flyktninger? KA, Norges kristne råd, Kirkerådet og KFUK-KFUM Mandag 04. april -
se opptak her
Hvorfor velge dåp eller ikke dåp? Det blir gjort mange valg på vegne av barn. Et av de første valgene nybakte foreldre ofte forholder seg til er om barnet skal bli døpt eller ikke. I dette webinaret vil ulike forskningsprosjekt på dåp bli presentert. KIRKEFAG Torsdag 7. april -
se opptak her
Ortodoks påskefeiring, spiritualitet og splittelse I 1990 ble religionsfrihet innført i Ukraina og de fleste troende i Ukraina tilhører den ortodokse kirke. Hva kjennetegner ortodoks kristendom og trosliv, hvordan feires gudstjenesten og hvordan feires påske? KIRKEFAG Torsdag 21. april -
Opptak kommer
Kirke på nye måter i Sverige og Danmark Gjennom det internasjonale nettverket Fresh Expressions of Church er relasjonene mellom kirkene verden over blitt tettere. I Skandinavia er vi flere som spør oss om hvordan vi kan være kirke i vår tid. I dette webinaret har vi invitert våre svenske og danske venner. KIRKEFAG Onsdag 27. april -
se opptak her
Grønn dialog? Kampen mot natur- og klimakrisen og for skaperverket krever bredt samarbeid. KIRKEFAG Torsdag 28. april -
se opptak her
Åtte kjennetegn for Den norske kirke. Presentasjon av nye ressurser om en mangfoldig kirke. Ressurser for menighetene til Kirkemøtesaken «Kristne migranter» er nå klar, og lanseres på dette webinaret. Åtte kjennetegn for kirken i møte med et flerkulturelt samfunn består av refleksjonshefte, digitale ressurser og videoer. Vi får også kommentarer og innspill til hvordan menighetene kan bruke ressursene. KIRKEFAG

Torsdag 5. mai
se opptak her

Lær om lærlinger! Erfaringer og informasjon om hvordan jobbe med lærlinger i Den norske kirke
I dette webinaret får du høre mer om hvordan erfaringer som har blitt gjort med å bli lærlingerbedrift og hvordan man kan jobbe med lærlinger - både fra ansatte og lærlinger selv.
KIRKEFAG

Torsdag 12. mai
se opptak her

Ukraina: Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med? Oppfølgingswebinar Vi følger opp webinaret fra 4.april. Tusenvis av ukrainske flykninger er bosatt i kommuner over hele landet, og trossamfunn og organisasjoner engasjerer seg. I dette webinaret utdyper vi hva som er kirkenes rolle og hvordan trossamfunn og frivillige organisasjoner kan bidra til å skape et godt møte med Norge og lokalsamfunnet for de som kommer hit som flyktninger.  KIRKEFAG Torsdag 19. mai
Se opptak her
100% MED Et e-læringskurs som gjør det lettere å praktisere at alle er velkomne, ikke bare si det!  KIRKEFAG, i samarbeid med KABB Torsdag 2. juni
Se opptak her.
Ukrainske flyktninger og sorgstøtte Knut Andersen er klinisk sosionom og jobber i seksjon for sorgstøtte ved Ahus. Han deler kunnskap og erfaringer rundt hvilke typer sorg som er typiske i forbindelse med krig og hvilke modeller som  er nyttige å kjenne til i møte med sørgende flyktninge. KIRKEFAG Torsdag 9. juni
Se opptak her
Hvordan selge inn en sak til mediene? Vi skal komme med konkrete eksempler og tips til hvordan du kan få oppmerksomhet om en sak i andre kanaler enn kirkens egne. Jorun Vang, kommunikasjonsrådgiver på Hamar bispedømmekontor og mangeårig journalist og vaktsjef i Nrk leder webinaret. KOMMUNIKASJON Torsdag 16. juni -
se opptak her
Hvordan kan menigheten jobbe med strategi? Vi får besøk fra Dorte Kappelgård, som har skrevet doktorgrad om strategi- og visjonsarbeid i menigheter i den danske folkekirken. Hun jobber nå med menighetsutvikling ved MF komm. KIRKEFAG Torsdag 25. august.
Se opptak her
Frivillighet i barne- og ungdomsarbeidet Det er frivillighetens år, og etter to år med pandemi skal vi i dette webinaret høre hvordan man kan jobbe med frivillighet i barne- og ungdomsarbeidet. Vi treffer:
- Assisterende generalsekretær Maria Sammut og frivillighetssjef Ragnhild Knotten i Søndagsskolen Norge snakker om hvordan vi bør legge opp arbeidet vårt når frivilligheten er i endring og gir gode tips til hvordan rekruttere og beholde frivillige.
- Caroline Vesterberg, kateket og kirkeforvalter deler erfaringer med å starte en Tweens-klubb sammen med foreldre og deler hvordan hun jobbet med relasjonsbygging for at det skulle bli gøy å være med på.
KIRKEFAG Torsdag 1. september
Opptak kommer
Syngende menigheter – syngende kommuner: sammen om lokalt kulturliv! Hvordan står det til med sanggleden for tiden i by og bygd rundt omkring i Norge?
For å finne ut av dette har vi invitert Signe Sannem Lund fra Krafttak for sang til å snakke om prosjektet Syngende kommuner, Kristin Vold om korskolen på Nøtterøy og Tor Eivind Erikstein fra Vinje om Salmestafetten før vi åpner opp for spørsmål fra deltakerne.
KIRKEFAG Torsdag 8. september
Opptak kommer.
Allehelgen med åpen kirke og førstehjelp ved sorg Mange forbinder allehelgensmarkering med sorg og dette er tida vi særlig minnes de døde. Over år har det utviklet seg en tradisjon i menigheter; de inviterer til åpen kirke, sørgegudstjeneste, kafe eller andre møteplasser denne helga. De siste årene har det blitt utviklet flere ressurser og ulikt materiale til bruk i menigheten i forbindelse med allehelgen. Dette webinaret skal gjøre ansatte og frivillige kjent med ressursene og gi ideer til hvordan materialet kan tas i bruk. KOMMUNIKASJON OG KIRKEFAG Torsdag 15. september
Se opptak her.
Ikoner som brobyggerkunst? Mange gudshus i Den norske kirke er utsmykket med ikoner, en billedtype med opprinnelse i Den ortodokse kirke. I vår tid blir ikoner gjerne oppfattet som et økumenisk kunstuttrykk som brukes på tvers av ulike kristne trosretninger. Særlig for ortodokse, men også for katolikker er imidlertid ikoner noe mye mer, og de behandles på måter som protestanter kan mene er problematisk.
I dette webinaret vil vi se nærmere på hva ikoner er og på bruken av ikoner i ortodoks versus norsk protestantisk kontekst. Hvordan oppsto dette fenomenet i Den norske kirke, og hva er kirkens synpå ikoner? Kan denne kunstformen for eksempel få ny betydning i møtet med ukrainske flyktninger?
Vi møter forfatter og kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen, prest Jon Aalborg og seksjonsleder Einar Tjelle.
KIRKEFAG 22. september kl. 9.00
Opptak kommer.