Kirken logo

Gjennomførte webinarer fra 2024

Diakoni på ville veier - om nye diakonale praksiser

Går det an å være kirke utenfor kirka? Er det kirka gjør diakoni eller veldedighet? Hvordan kan kirka være annerledes, men likevel aktuell som lokal samarbeidspartner?

Se opptak av Diakoni på ville veier - om nye diakonale praksiser fra 8. februar 2024 her.


Webinar om Kirka vår for menighetssekretær, menighetsforvalter og daglig leder

Kirka vår forenkler menighetens arbeid med årsrapporten som skal ferdigstilles hvert år innen 20. mars. Kirka vår forenkler også det administrative arbeidet i menigheten på andre måter.

Se opptak av webinar om Kirka vår for menighetssekretær, menighetsforvalter og daglig leder fra 15. februar 2024 her

 

Døvekirken - for alle

Lær om Døvekirken, tegnspråk, Døvekirkens tilbud mm.

Se opptak av webinar "Døvekirken - for alle" fra 14. mars 2024 her.

 

En kirke for alle?

Digitalt seminar om inkludering og kirkens arbeid for og med utviklingshemmede.

Se opptak av webinar "En kirke for alle?" for ansatte og frivillige i kirke, organisasjoner og kommunen fra 24. april 2024 her


Grønn kirke

Lær hvordan dere blir Grønn Kirke - ta del i kirkas klimaengasjement i deres lokalmiljø.

Se opptak av webinaret fra 2. mai her