Kirken logo
En kirke for alle?

Bilde: Sanden media

En kirke for alle?

Digitalt seminar om inkludering og kirkens arbeid for og med utviklingshemmede

 • Varighet
  1,5 t
 • Laget av
  Sanden media, NFU og Den norske kirke
 • Publisert
  10.05.2024
 • Oppdatert
  10.05.2024
 • Opptak fra 25. april 2024

  I dette seminaret blir du kjent med kirkens arbeid for og med mennesker med utviklingshemming i Romerike. Ansatte, frivillige og deltakere kommer til ordet. I tillegg er det klipp fra Tunsberg og Nord Hålogaland bispedømme.

  Seminaret innholder også fagsamtaler om kirkens inkluderingsarbeid. Her deltar:

  • Svein Klev, representant for mennesker med utviklingshemming
  • Elisabeth Kristiansen, inkluderingsprest på Romerike
  • Tom Tvedt, forbundsleder i NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede
  • Silke Pahlke, seniorrådgiver i Kirkerådet

  Temaene som tas opp er bl.a.

  • funksjonshemmedes rettigheter
  • betydningen av fellesskap
  • inkludering vs segregering?
  • tilrettelegging og universell utforming
  • gudstjenesten
  • anerkjennelse 
  • hva kan menigheter bidra med?

  Seminaret er godt egnet til å se sammen med andre i stab, menighetsråd osv. Seminaret er på 1,5 timer med en pause i midten. Ønsker du innspill til et opplegg rundt seminaret, ta kontakt, se kontaktinformasjon under.

  Seminaret har undertekst. For tegnspråktolket versjon, se under.

Kontaktpersoner