Kirken logo
Hvem kan jeg spørre om tilrettelegging?

Foto: Sven-Erling Brusletto

Hvem kan jeg spørre om tilrettelegging?

Oversikt over kontaktpersoner som kan hjelpe deg ved spørsmål om individuell tilrettelegging.

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  18.08.2022
 • Oppdatert
  06.05.2024
 • Kontakter

  Har du spørsmål om hvem som har ansvar for hva når det gjelder individuell tilrettelegging? Trenger du pedagogiske tipps? Trenger du informasjon om tilrettelagt konfirmasjon?

  Her finner du en oversikt over kontaktpersoner som vil kunne hjelpe deg videre.

  Tilrettelegging for synshemmede eller personer med lesevansker:

  Hilde Løwén Grumstad, organisasjonsdiakon i KABB - Kristent arbeid blant blinde og svaksynte, 978 94 370, hilde.lowen.grumstad@kabb.no

  Tilrettelegging for døve og/eller personer som bruker tegnsspråk:

  Prost i Døvekirken Linda Berntzen Bhuller LB828@kirken.no

   

  Inkluderingsrådgivere i bispedømmene:

  Agder og Telemark

  Rannveig J. Lyngroth, diakonirådgiver, 92448457 Send e-post til Rannveig

  Borg
  Elisabeth Kristiansen, inkluderingsprest, 95760715, Klikk for å vise e-post
   
  Bjørgvin 
  n.n.
   
  Hamar
  April Holten, rådgiver diakoni og samfunn, AH397@kirken.no
   
  Møre
  Ellen Bjørnsen, rådgivar ungdom, integrering og frivillegheit, 470 74 708, Klikk for å vise e-post
   
  Nidaros
  Aud Kristin Saltvik Aasen, seniorrådgiver diakoni og samfunn, 997 97 208, Klikk for å vise e-post
   
  Nord-Hålogaland
  Sara Marie Triumf, inkluderingsrådgiver, 952 39 624, Klikk for å vise e-post
   
  Oslo
  Ole Johan Beck, spesialprest, 913 50 349, Klikk for å vise e-post
   
  Stavanger
  Øyvind Tjelle, rådgjevar inkluderande kyrkjeliv, 901 49 181, Klikk for å vise e-post
   
  Sølvi Dahle, rådgjevar inkluderande kyrkjeliv, 916 43 143, Klikk for å vise e-post
   
  Sør-Hålogaland
  Anne Grethe Sivertsen, rådgiver trosopplæring og inkludering, 976 39 293, Klikk for å vise e-post
   
  Tunsberg
  Astrid Olga Tretterud, rådgiver diakoni og samfunn, 96 22 99 48, Klikk for å vise e-post
   
   
  Kirkerådet:
  Du kan også ta kontakt med Silke Pahlke, seniorrådgiver seksjon for diakoni og samfunn i Kirkerådet, se under. Hun kan også svare på spørsmål rundt universell utforming, tilrettelegging og funksjonshemmedes rettigheter. 

Kontaktpersoner