Kirken logo
Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle

Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle

Rettigheter, plikter og ansvar

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18
 • Laget av
  Kirkerådet og KA
 • Publisert
  17.12.2013
 • Oppdatert
  12.05.2024
 • Beskrivelse

  Denne veilederen kommer i en oppdatert versjon ila. sommeren 2024. Hovedprinsippene om ansvar gjelder fortsatt, men språk, lovverk mm. er utdatert.

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  Tilrettelagt trosopplæring

  Utfordringen
  Mange barn og unge har idag behov for individuell tilrettelegging grunnet funksjonsnedsettelse av forskjellige slag, konsentrasjonsvansker etc. Uten individuell tilrettelegging vil det derfor være umulig for mange å bli inkludert på en tilfredsstillende måte i trosopplæring og konfirmasjon, samtidig som det vil skape en vanskelig arbeidssituasjon for ansatte og frivillige. Hva er Kirkens ansvar og hva er det offentliges ansvar der man har å gjøre med barn og unge med særlig behov for tilrettelegging?

  Heftets innhold
  Dette er et hefte som omtaler konkrete spørsmål om rettigheter, plikter og ansvarsforhold, og som peker på hva som er kirkens ansvar og hva som er det offentliges ansvar for å inkludere og tilrettelegge. Slik konkretiseres ansvaret de enkelte instansene har for at man sammen kan få til en forsvarlig praksis.

  Heftet peker også på overordnede verdier og premisser i møte med babyer, barn, tweens, konfirmanter og ungdom med ulike funksjonsnedsettelser. Heftet skal hjelpe til for å realisere visjonen om reell deltagelse slik at barn og unge er inkludert i menigheten på egne forutsetninger.

  Målgruppen for heftet er alle som har et lederansvar i lokalmenigheten.

  Heftet kan lastes ned her.

  Les også brev til prostene fra KA.

Kontaktpersoner