Kirken logo

Webinarer sendt høsten 2020

Webinarer sendt høsten 2020 du kan se i opptak.

 Webinartittel og omtale  Tid og lenke til opptak
Menighetens svarledd i ny liturgisk musikk: Seniorrådgiver David Scott Hamnes i Kirkerådet presentere noen av menighetens svarledd i den nye liturgiske musikken i ny hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2019 20. august     
Se opptak her
Bibelundervisning i kirke og skole – del 2: Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. 27. august   
Se opptak her
Bibelundervisning i kirke og skole – del 3: Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. 3. september
Se opptak her
Koronaviruset og hverdag i kirker globalt, del I: Innblikk i en ganske annerledes kirkehverdag etter COVID19 spredte seg globalt. Vi samtaler med ledere fra økumeniske organisasjoner Den norske kirke er medlem av og representanter fra to ulike land hvor vi har kirkerelasjoner. 10. september

Den norske kirke - en flerkulturell folkekirke? I dette webinaret presenterer vi kirkemøtesaken «Kristne migranter» og hva vi tror den kan bety for kirken og for kristne migranter. 17. september
Se opptak her
Sammen som kirke i hele verden: Del 2 av webinarserien "Koronaviruset og hverdag i kirker globalt". Innblikk i en ganske annerledes kirkehverdag etter COVID19 spredte seg globalt. 24. september
Se opptak her
Gudstjenester på dette sted: Teologisk fakultet har de siste to årene forsket på "Gudstjenester folk vil ha". I dette forskningsprosjektet har de undersøkt menigheter som har høy oppslutning om sine gudstjenester. Dette webinaret er det første av to hvor funnene fra forskningen presenteres.  1. oktober
Se opptak her
Strategier for dåp og forkynnelse: Strategier for dåp og forkynnelse Det teologiske fakultet har de siste to årene forsket på menigheter som har økt oppslutning om sine gudstjenester. Dette webinaret vil presentere hvordan kirkelig ansatte, frivillige og «kirkegjengere» opplever gudstjenester der de fleste er på gudstjeneste på grunn av dåp, og hvordan menighetenes fokus på å øke dåpstallene virker inn på forkynnelsen. 8. oktober    
Se opptak her
Søkeordoptimalisering- å bli synlig i søkeresultater på Google: Vi får besøk fra Mediacom, som er eksperter på søkemotoroptimalisering (SEO).
I webinaret får du høre om kva SEO er, og hvordan det fungerer med Google. Du lærer også om gevinstene ved å jobbe systematisk med søkeordoptimalisering.  
21. oktober
Se opptak her
Å være kirke i lokalsamfunnet: Trenger du en oppfriskning av din diakonale forståelse? Er relasjonsarbeid en viktig del av jobben din? Banker hjertet ditt litt ekstra for diakoni? Vil du bli inspirert til å våge noe nytt? Da er dette webinaret noe for deg. Bli med og ta kirkens omsorgsarbeid inn i en ny tid! 22. oktober
Se opptak her
Hvordan lage pressemelding superenkelt: Hvordan lage pressemelding superenkeltMagne Vik Bjørkøy, kultur- og kommunikasjonsrådgiver i Nidaros, viser oss hvordan man med enkle grep kan gjøre kirkestoff relevant for lokale medier. Odd Rune Wolden snakker omom hvordan pressemeldinger mottas i en redaksjon i dag - og hva de ser etter. 28. oktober  
Se opptak her
Lanseringswebinar: Exit eller transitt? KIFO presenterer rapporten Etter konfirmasjonen – exit eller transitt? Ungdomsarbeid i Den norske kirke og unge voksnes tilknytning til kirken. Les mer. 29. oktober 
Se opptak her
Kirkelig kulturarv – i vår menighet? I hele kirkens 2000 år lange historie har gudstjenester vært feiret i rom og bygg laget spesielt for formålet. Kirkene har gjennom tidene avspeilet kirkens tro, historie, liturgi, teologi og smak. En kirke uten gudshus er utenkelig - like mye som gudstjeneste uten kirkebygg. Kirkemøtet 2021 skal behandle en sak om kirkelig kulturarvsstrategi. I denne forbindelse er det viktig å se hvordan denne arven bidrar til en dypere forståelse av vår kirkes tro. 5. november 
Se opptak her
Moderne slaveri – og den lokale kirkas rolle i kampen for rettferdighet! Under Global uke 8.-15. november retter kirkene i Norge og Norges Kristne Råd søkelyset på det moderne slaveriet, og hvordan kirka – globalt og lokalt – kan bidra i å bekjempe dette, og fremme rettferdighet for alle mennesker.  12. november
Se opptak her
Dåpssamtalen: Dåpssamtalen er et svært viktig møtepunkt mellom den som skal døpes, familien og kirken, men hva snakker man egentlig om i denne samtalen? Hvilke ressurser for dåpssamtalen finnes? 26. november
Se oppptak her
Religiøst medborgerskap: I anledning FNs dag for funksjonshemmede inviterer Kirkerådet til webinar om religiøst medborgerskap. 3. desember
Se opptak her
Hvordan skape en god konfirmasjonstid i 2021: Fra mars 2020 ble konfirmantarbeidet i samtlige menigheter i Den norske kirke endret. Mange måtte prøve noe nytt, og flere gikk over til digital læring. I dette webinaret vil vi presentere gode praksiser fra lokalmenigheter og det vil bli delt tips og råd for en videre konfirmasjonstid i 2021. 10. desember
Se opptak her