Webinarer sendt våren 2021

Tidligere webinarer våren 2021 du kan se i opptak

Webinartittel Omtale Arrangør Tid
Menighetenes årsstatistikk for 2020 Statistikkrådgiver Julie Slensvik i Kirkerådet snakker om årsrapportering i Den norske kirke generelt og om hvordan tall brukes, og om hvordan det skal rapporteres i menighetenes årsstatistikk fra 2020. KIRKEFAG 7. januar 2021
Se opptak her
Hvordan kan vi rekruttere flere til arbeid i Den norske kirke? I tre år har Kirkerådets rekrutteringsprosjekt jobbet med hvordan flere kan velge kirkelig utdanning og yrke. Hvordan det står til med rekrutteringen, hva motiverer for å jobbe i kirka og hvilke utfordringer må vi løse for å være en attraktiv arbeidsplass? KIRKEFAG 14. januar 2021
Se opptak her
Hvordan skrive tekster i sosiale medier Hva er lurt å tenke på når du legger ut noe på vegne av menigheten? Miriam Follesø går gjennom konkrete tips til hvordan du enkelt kan skrive kort og lettfattelig for de du ønske å nå på sosiale medier. KOMMUNIKASJON 20. januar 2021
se opptak her
Diakoni og bærekraftsmål - hånd i hanske? Bærekraftsmålene har blitt kalt «en språkforsterker for diakonien». De 17 globale målene omfatter mange tema som er sentrale innenfor Den norske kirkes diakoniforståelse. Her vil vi utforske bærekraftsmålene med en diakonifaglig innfallsvinkel. KIRKEFAG 21. januar 2021
se opptak her 
God og riktig bildebruk i digitale kanaler Hva er lurt å tenke på når du skal velge bilder til menighetens sosiale medie-kanaler og nettsidene? I dette webinaret lærer du om viktigheten av å vise mangfoldet i kirken, ha god kvalitet på bildene og at innholdet fremstår troverdig for mottakeren. KOMMUNIKASJON 27. januar 2021
se opptak her
Hvem er kirkens konsertpublikum? Tom Remlov, tidl. teatersjef ved Riksteatret , og Allison Bulloch Aarsten, daglig leder for Oslo domkor, innleder til samtale om publikumsbygging. Hvordan man får tak i publikum, hvem og hvor er de ? Hvilke ressurser må til for å nå dem? KIRKEFAG 28. januar 2021
se opptak her
Grunnleggende mediehåndtering Hvordan kan du håndtere mediene på en god måte når de ringer? Og hvordan får du media til å skrive om din sak? I dette foredraget får du tips til grunnleggende mediehåndtering og svar på hvorfor særlig tilgjengelighet og effektivt er viktig for et godt samarbeid med journalistene. KOMMUNIKASJON 03. februar 2021
se opptak her
Inspirasjon til markering av samisk nasjonaldag I dette webinaret får du høre fra ulike menigheter i Den norske kirke, hvordan de markerer samenes nasjonaldag. Vi kommer inn på bakgrunnen for at man markerer samenes nasjonaldag i kirkene, samt hvordan bruke det som ligger ute på ressursbanken om 6. februar. KIRKEFAG 04. februar 2021
se opptak her
Barn og unges digitale kanaler Hvordan kan din menighet ta barn og unges mediebruk på alvor? Hva skal til for å inkludere barn og unges mediebruk og anerkjenne den, samtidig som det kan settes grenser for skjermbruk? I dette foredraget får du tips til refleksjon og praksis med utgangspunkt i  IPSOS sin Barne- og ungdomsundersøkelse. KOMMUNIKASJON 10. februar 2021
Se opptak her
Kristne migranter Kristne migranter har blitt en viktig del av norsk kristenliv. Hva betyr dette for Den norske kirke i byen og på bygda? Hvordan være en folkekirke i Norge der kristne migranter hører naturlig med? KIRKEFAG 11. februar 2021
Se opptak her
Korleis jobbe med medlemsundersøkinga? Kva kan medlemsundersøkinga fortelje oss, og kva kan den ikkje fortelje oss?  Korleis kan vi jobbe systematisk med den slik at den gjer oss betre? Karianne Hjørnevik Nes og Tove Marie Sortland fortel om korleis deira bispedømme har jobba med medlemsundersøkinga og gjer tips til vegen videre for fleire. KOMMUNIKASJON 17. februar 2021
Se opptak her
Kirkekonserten - tradisjon og fornyelse, når og hvordan gjør vi hva? Kantor og kordirigent Elisabeth Holte og kantor Gunnar Petersen-Øverleir innleder til samtale om hvordan man programmerer den enkelte konsert og konsertserier som en del av å være en lokal kulturaktør. KIRKEFAG 18. februar 2021
Se opptak her
Regelverk for verneverdige kirker Regelverket for forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser ble endret ved inngangen til 2021. Hva er det som nå gjelder, hvordan er saksgangen og hvordan arbeider vi med de kulturhistoriske kirkebyggene og kulturmiljøene fremover. KIRKEFAG 25. februar 2021
Se opptak her
Dåp og dåpssamtale med unge og voksne Hva snakker vi om i dåpssamtalen med unge og voksne? Hvilke erfaringer er gjort med tidspunkt for dåp av konfirmanter og unge? Og er det gode praksiser som vi kan lære av? Har bevisst satsing på informasjon om dåp ført til at flere unge og voksne melder seg til dåp? KIRKEFAG 4. mars 2021
Se opptak her
Gaming i hverdag og krise Mange ble berørt av historiene til Mats fra Oslo og Mogens og Henning fra Vågan. Historiene har også vært med på å og aktualisere kirkens kall og behov for tilstedeværelse i gamingverdenen. Mange prester og kirkelige medarbeidere opplever denne verdenen som fremmed mark. Her gir vi en praktisk innføring i både spillkultur og digitale plattformer. KIRKEFAG/ NORGES KFUK/KFUM Tirsdag 9. mars -
Se opptak her
Redaktørtips til menighetens nettside I dette webinaret får du gode råd til hvordan være en god webredaktør på menighetens nettside. Du vil lære om forskjellen på statisk og dynamisk innhold, og få gode råd til hvordan du kan få til begge deler. Et råd er å lage en redaksjonsplan som samler ideer, planer og tanker - og som kan være et nyttig verktøy. KOMMUNIKASJON Onsdag 10. mars -
Se opptak her
Framtiden for dåp i de nordiske folkekirkene. En samtale om statistikk og kirkenes respons. Det første av fem webinarer om dåp, i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG Onsdag 10. mars
Se opptak her
Religionsteologi og menighetspraksis Hva er religionsteologi – og hva i all verden har religionsteologi å gjøre med arbeidet som gjøres i menighetene? Dette webinaret sender utfordringen til kolleger og arbeidsfellesskap i menighetene – og peker på noen ressurser for de gode og dype samtalene blant arbeidskolleger… og som bidrag på veien til å bli gode dialogaktører. KIRKEFAG 11. mars 2021
Se opptak her
Hvordan bruke riktige søkeord? Bli med på webinar for å lære om hvordan din menighet kan komme lenger opp i Google sine søkeresultater. Du får en innføring i ulike begreper og terminilogier, og du får råd til hvordan din menighet kan bli enda mer synlig på nett. Dette webinaret er en oppfølging av webinaret om søkemotoroptimalisering? KOMMUNIKASJON Onsdag 17. mars
Se opptak her
«Hva er da et menneske?» Moderne bioteknologi skaper ofte store overskrifter i media og høy debatt-temperatur i politikken. Men den har samtidig konsekvenser for mange mennesker og deres liv. Bør kirkesamfunn og menigheter engasjere seg her? Hvis ja, hvordan kan dette gjøres konkret? Hvilke spørsmål/problemstillinger står vi overfor? Hva er dilemmaene? KIRKEFAG 18. mars 2021
Se opptak her
Hvorfor bør jeg døpe mitt barn? Kvalitative perspektiver på barnedåp. Det andre av fem webinarer om dåp, i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG 24. mars
Se opptak her
Lokalkirker i solidaritet Korona-hverdagen preger ikke bare norske menigheter og lokalsamfunn, men kirker i mange land. I dette webinaret får vi noen innblikk i situasjonen i kirker i Europa, USA og India. Et viktig perspektiv i samtalene med disse, blir også hvordan vi som lokalkirker i Norge kan være i solidaritet med søsterkirker i andre land. Les mer KIRKEFAG 25. mars 2021
Opptak kommer
Kan velsignelse av barnet være et alternativ til dåp? Det tredje av fem webinarer om dåp, i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG Onsdag 7. april
Se opptak her
Snakk om det! Ungdom, alkohol og rus I dette webinaret får du nyttig kunnskap og praktiske råd og tips til å snakke med ungdom om alkohol og rus. Du får også høre erfaringer fra menigheter som har brukt Blå Kors Snakkekort i samtale med ungdom. For ansatte og frivillige i kirkelig ungdomsarbeid. KIRKEFAG /BLÅ KORS NORGE 8. april 2021
Se opptak her
Kunsten å bevare en kirkegård (gravplass) Gravkulturen reflekterer tiden og samfunnet som skaper den. Seniorrådgiver i Kirkerådet Oddbjørn Sørmoen ser nærmere på gravkulturens historie og ikke minst dens verdi. Er døden noe å ta vare på? KIRKEFAG 15. april 2021
Se opptak her
Fokus konfirmantarbeid: Alternative leirformer og ny forskning I dette webinaret får vi høre om erfaringer fra Bo-hjemmeleir med konfirmanter og vi vil få presentert hvordan en hel-digital konfirmantleier kan gjennomføres. Forskere fra MF vil presentere forskning som er relevant for konfirmantledere. KIRKEFAG 22. april 2021 -
Se opptak her
Gudstjenesten – for alle? Gudstjenesten skal være et åpent, deltakende og inkluderende felleskap. Allikevel kan noen mennekser oppleve barrierer og krenkende holdninger. I webinaret vil vi høre noen fortellinger om dette og sammen reflektere over hvordan gudstjenestefelleskapet vil kunne være mer åpen og tilgjengelig. KIRKEFAG 29. april 2021 -
se opptak her
Gaming i hverdag og krise, del 2 Første del av webinaret om Gaming i hverdag og krise gav en liten innføring i den digitale verdenen som gamere befinner seg i. I del 2 vil Gunnar Kristjansson og Andreas Ruud blant annet dele flere erfaringer fra møter med gamere på plattformen Discord. KIRKEFAG / NORGES KFUK/KFUM 4. mai 2021 -
Se opptak her
Salmer fra vår tid Har salmen en fremtid? Hvordan vil morgendagens salme se ut? I samtale med salmedikter Ingrid Brækken Melve presenterer David Scott Hamnes nye salmer og noen nye salmediktere som kanskje kan inspirere til fortsatt og ny salmesang. KIRKEFAG 6. mai 2021 -
Se opptaket her
Hvordan kan kirker finne nye veier i å kommunisere dåp i vår tid? Det fjerde av fem webinarer om dåp, i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG Mandag 10. mai
Se opptak her
Åpen kirke – når, for hvem og hvordan? Menigheter mottar i økende grad ønsker om at kirkerommet holdes åpent utenom gudstjenester og arrangement. Hvordan kan dette tilrettelegges? Ønskene kommer fra lokalmiljøet, pilegrimer, turister og andre. Veiledningen ÅPEN KIRKE presenteres av Valborg Orset Stene og hennes arbeidsgruppe. KIRKEFAG Onsdag 19. mai -
Se opptak her
Kirke på nye måter I en tid der kirken i store deler av den vestlige verden mister sin posisjon i samfunnet og medlemstallet går nedover, utfordres kirkene til å tenke nytt om det å være kirke. KIRKEFAG Torsdag 20. mai
Se opptak her
Hvor finnes ressursene for en oppdatert dåpsteologi? Det femte av fem webinarer om dåp, i regi av det nordiske LVF-samarbeidet. NB: webinaret er på engelsk. Les mer om webinarserien her. DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND/ KIRKEFAG Torsdag 20. mai
Se opptak her
Flyktningsituasjonen i Europa nå – og kirkenes respons Hva er flyktningsituasjonen i Europa nå, og hvordan responderer kirkene? Med gjester fra kirkenes arbeid i frontlinjene, ser vi nærmere på hvilke utfordringer som preger flyktningfeltet i Europa nå, og hvordan kirken på forskjellige måter arbeider for å redde liv, lindre nød og påvirke EUs beslutningstakere og den politikken som føres. KIRKEFAG Torsdag 27. mai
Se opptak her
Kommunikasjon om dåp Hvordan kommunisere med få setninger hvorfor dåp er viktig? Hva lurer de som skal ha dåp på? Hva finnes av ressurser om dåp?  Hva som kan være lurt å tenke på når en skal være i kontakt med medier? . KIRKEFAG Torsdag 3. juni
Se opptak her
Sorg, handling, håp – når skaperverket trues Mange bærer på uro og en sorgfull kjærlighet til kloden. Hva betyr et klima i endring og forringet natur for kirkens grønne engasjement? Hvordan henger sorgen, handling og håp sammen? KIRKEFAG Torsdag 10. juni
Se opptak her