Kirken logo
Webinar: Religionsteologi og menighetspraksis

Webinar: Religionsteologi og menighetspraksis

Hva er religionsteologi – og hva har religionsteologi å gjøre med arbeidet i menighetene? Opptak av webinar 11. mars 2021.

 • Alder
  voksne/familie
 • Varighet
  1 time
 • Laget av
  Kirkerådet og Kirkelig dialogsenter i Oslo
 • Publisert
  15.03.2021
 • Oppdatert
  21.09.2022
 • Beskrivelse

  I tillegg til Hanna Barth Hake, daglig leder i Kirkelig dialogsenter i Oslo, og Steinar Ims, seniorrådgiver ved Kirkerådet, har vi invitert...

  • Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi ved MF,
  • Iselin Jørgensen, kapellan i Domkirken menighet i Kristiansand,
  • Stig Lægdene, domprost i Tromsø og

  ...til å samtale om religionsteologisk praksis, erfaringer med religionsmøtet i menighetene og teologisk refleksjon og lære.

  I møte med det praktiske menighetslivet dukker det opp religionsteologiske spørsmål som ikke alltid lar seg besvare i veiledninger, gudstjenesteboken eller dogmatiske lærebøker. Religionsteologiske spørsmål, som for eksempel «Finnes det flere veier til Gud?», får en ny aktualitet når barna i menighetens sangkor har flerreligiøs bakgrunn eller avdøde i en begravelse har flerreligiøs familie. Får vår praksis i møte med disse konkrete spørsmålene noe å si for vår teologi? Hvordan kan vi opparbeide oss kompetanse for å møte spørsmål fra barna og de pårørende på en god måte? Og for å ivareta kirkens troverdighet og lutherske lære for egen del?
   
  Jan-Olav Henriksen har nylig utgitt boken «Religious Pluralism and Pragmatist Theology. Openness and Resistance». Iselin Jørgensen og Stig Lægdene møter utfordringene i sin og kollegers praksis og skal dele sine erfaringer. Hanna Barth Hake har sammen med kollega Tonje Kristoffersen nylig utgitt ressursheftet «Når mennesker møter kirken» som er laget med utgangspunkt i konkrete erfaringer, og kan brukes i samtaler om hvordan mangfoldet påvirker oss som kirke. 
   
  I webinaret vil vi snakke om og invitere dere som deltar til en refleksjon rundt teologi og praksis. Hvordan forholder lokalmenigheten seg til religionsmøter og alle de som bor i soknet? Vi vil peke på noen ressurser for slike refleksjoner og bidra til teologisk refleksjon om mangfold i det praktiske arbeidet i lokalmenighetene i møte med «annerledes troende».  

  Webinaret ledes av Steinar Ims, seniorrådgiver i Kirkerådet på feltet tros- og livssynsdialog, og Hanna Barth Hake, daglig leder for Kirkelig dialogsenter i Oslo.  

  Webinaret er utformet i et samarbeid mellom Kirkerådet og Kirkelig dialogsenter i Oslo. 

Kontaktpersoner