Kirken logo
Webinar: Dialog landet rundt - kirken, mangfoldet og dialogarbeidet

Webinar: Dialog landet rundt - kirken, mangfoldet og dialogarbeidet

Dialog landet rundt - kirken, mangfoldet og dialogarbeidet. Webinar 9. desember 2021

 • Alder
  voksne/familie
 • Varighet
  1 time
 • Laget av
  Seksjon for økumenikk og dialog, Kirkerådet; Kirkelig dialogsenter Drammen, Kirkelig dialogsenter Stavanger, Dialogforum Østfold
 • Publisert
  04.07.2022
 • Oppdatert
  25.10.2022
 • Beskrivelse

  Dialog landet rundt - kirken, mangfoldet og dialogarbeidet

  Vi besøker Kirkelig dialogsenter i Stavanger, Drammen og Dialogforum Østfold. Rundreisen er et besøk i dialogpraksis de forskjellige stedene. 
   
  Tros- og livssynsdialoger der kirken er en av dialogpartnerne finner vi landet rundt, i lokalmenigheter og i bispedømmer og på nasjonalt nivå. Den norske kirke har også bygget opp kompetansemiljøer på dialog sammen med Areopagos blant annet i fem dialogsentre (Drammen, Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim), samt Dialogforum Østfold (som drives sammen med andre kirker og muslimske menigheter). Vi besøker tre miljøer og hører eksempler fra praksis disse miljøene driver eller har initiert.
   
  De seks dialogsentrene og Dialogforum Østfold leverer hvert år en felles årsrapport til Kirkerådet ("Et dialogblikk på 2020").  Dialog handler om møter ansikt til ansikt - noe som har vært vanskelig etter pandemien og nedstenging av samfunnet. Likevel peker sentrene på tre trekk ved samfunnet som preget dialogen i 2020 som vi også skal berøre så vidt i webinaret:
  1. Polarisering i samfunnet,
  2. Et ambivalent forhold til religion og trospraksis og
  3. Rasismedebatt
  Med på seminaret er Tariq Alsagoff, Velisa Salihovic, Unni Anita Skauen (Dialogforum Østfold), John Trygve Meyer (Stavanger) og Ivar Flaten (Drammen). Sistnevnte leder webinaret sammen med Steinar Ims fra Mellomkirkelig råd. 

   

Kontaktpersoner