Kirken logo
Webinar: Quo vadis - verden og kirken?

Bilde: Marit Fimland

Webinar: Quo vadis - verden og kirken?

Opptak fra 2. desember 2021

 • Varighet
  1 time
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  02.12.2021
 • Oppdatert
  06.12.2021
 • Beskrivelse

  Klima og miljø er høyt på dagsorden for tiden. Både globalt og i Norge, i samfunnet generelt og i kirken. I november har verdens land på klimatoppmøte i Glasgow diskutert veien videre for reduksjon av klimagassutslippene. Dette, samt verdens truede biomangfold, har også vært tema for Ungdommens kirkemøte i oktober i Gjøvik og for Kirkemøtet i november i Trondheim.
  I webinaret har vi snakket med biskop Ingeborg Midttømme som har vært på klimatoppmøte i Glasgow og på Kirkemøtet, og leder av Dnks ungdomsutvalg, Nora Antonsen, som både har vært i Glasgow, på Ungdommens kirkemøte og på Kirkemøtet.

  Hvordan kan kirken jobbe med slike spørsmål, ikke minst når det gjelder reduksjon av sine egne klimagassutslipp? Hvordan kan menigheter delta aktivt i arbeidet med FNs bærekraftsmål i sine lokalsamfunn? Oppvarming og inneklima i kirker er en vesentlig del av dette.

  Derfor ønsker vi å peke på hvordan man som kirkeverge, byggansvarlig, prest, diakoni, kateket, kirkelig ansatt eller frivillig kan delta i dette arbeidet. Vi hører om konkrete eksempler fra sivilingeniørene Max Ingar Mørk og Ulf Christensen som begge har jobbet med ENØK og energioppfølging i kirkebygg i mange år.

   

  Quo vadis - verden og kirken? from Den norske kirke on Vimeo.

Kontaktpersoner