Foto: Bo Mathisen

Arbeid med konfirmantforeldre

Refleksjoner, erfaringer og tips