Babysang som kontinuerleg arbeid i trusopplæringa eller organisert kurs