Foto: Ellen Sandøe, UNICEF Norge

Barnerettigheter

Gudstjeneste med bønnevandring