Illustrasjonsbilde: Den Norske Israelmisjon

Bridgebuilders

Et konfirmant- og tenårings-opplegg om identitet og forsoning


 • Beskrivelse

  Unge israelere og palestinere lever i en konfliktsituasjon som preger hele samfunnet deres med temaer knyttet opp mot frykt, makt, identitet, konfliktløsning og forsoning.

  Men dette er temaer som ikke bare berører mennesker i Midtøsten, de er også svært aktuelle for oss i Norge – og ikke minst treffer det midt i livet for dagens ungdom i konfirmasjonstiden.

  Derfor dette opplegget tilrettelagt for konfirmanter, evt. for tenåringer i andre sammenhenger. Målet er å fornye konfirmantenes Gudsbilde og selvbilde med fokus på identitet. Konfirmantene skal oppleve at det handler om deres liv og relasjoner – og om Guds plass i det. De skal lære om forsoning med seg selv, med Gud og med medmennesker. Samtidig skal de se inn i en større verden og lære litt om konfliktene og forsoningsarbeidet i Midtøsten, og kunne trekke paralleller fra dette inn i eget liv.

  Opplegget består av tre moduler, som kan gjennomføres på en kveld, evt en konfirmantweekend:

  • Modul 1 – Hvem er jeg? (30 min)
  • Modul 2 – Frykt og BridgeBuilders (60 min)
  • Modul 3 – Forsoning, synd, tilgivelse og omvendelse (30 min)
   (Under denne modulen kan det godt legges til en skjelning mellom skam (følelsen av å være feil) og skyld (følelsen av å ha gjort noe feil)

  Siste del av modul 2 forutsetter visning av filmen Bridgebuilders, som kan bestilles her. Evt kan man selv fortelle noe om forsoningsarbeidet Bridgebuilders.

  Les mer om Bridgebuilders her.

  Manus: Bygge bro

  Oppgaveark: Hvem er jeg?

 • Relaterte ressurser