Foto: Changemaker

Changemakerkonfirmant

Solidaritet, diakoni og handling i konfirmasjonstiden.