Det store gjestebudet

Konfirmantopplegg med fokus på dialog.