Foto: Konfirmandcenter.dk

Død, sorg og oppstandelse

Undervisningsopplegg om døden, sorgen, og oppstandelsen