Fra ord til handling: Religionsdialog for ungdom

Hvordan gi ungdom økt bevissthet om egen tro og trygghet i møte med andres?