Foto: Porapak Apichodilok

Gaven og veien

Konfirmantopplegg om misjon