Bilde: KFUK-KFUM Global

Global konfirmant

Konfirmantopplegg om miljø, forbruk og rettferd


 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  GLOBAL KONFIRMANT

  Opplegget har sin bakgrunn i de globale utfordringene verdenssamfunnet og enkeltmennesker står ovenfor i dag. Skjev fordeling, klimaendringer og overforbruk fører til store konsekvenser for mennesker og miljøet. Kirken, som en del av dette samfunnet, må være med å rette fokus på de problemstillinger og muligheter vi har i forhold til å påvirke utfordringene knyttet til forbruk, miljø, rettferd.

  Mange menigheter benytter seg i dag av en linjedelt metodikk i konfirmasjonsarbeidet, og gjennom konseptet ”Global konfirmant” kan man legge til rette for at konfirmanter i Den norske kirke får tilbud om en konfirmasjonstid som fokuserer på nettopp disse problemstillingene.

  Informasjon om opplegget samt et opplegg om «Fader Vår»: Global konfirmant

  Du kan bestille heftet og opplegget i sin helhet på Global konfirmant nettside.

 • Relaterte ressurser