Foto: Fagbokforlaget

Grensesprengende

Forkynnelse for ungdom


 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  GRENSESPRENGENDE. FORKYNNELSE FOR UNGDOM 15-18 ÅR er skrevet av Hans Austnaberg og Bård Mæland (red) og utgitt, 2009 av Tapir Forlag.

  I november 2008 arrangerte Misjonshøgskolen i Stavanger en konferanse om grensesprengende forkynnelse for ungdom. Denne boken er et produkt av konferansen, men man vil også finne bidrag fra andre ressurspersoner innen feltet ungdomsforkynnelse. Boken er delt i to: Den første delen inneholder resultatene fra et feltarbeid blant aldersgruppen 15-18 år, mens den andre delen presenterer enkeltbidrag fra forskere og praktikere.

  De fleste bidragene i boken knytter på ulik måte an til begrepet «grensesprengende». Dette er et spenningsfylt begrep. For noen har det blitt opplevd som problematisk og man har derfor strevd med å komme til rette med det. For andre har det virket stimulerende. Spørsmål som melder seg er for eksempel: Er evangeliet om Guds rike i seg selv grensesprengende? Hvilke grenser skal sprenges og hvilke bør bevares eller endatil befestes? Med hvilken rett sprenger vi grenser? Hvilke ressurser må eventuelt settes inn etter at grenser er sprengt?

  Det er ikke bare snakk om å gi nye perspektiv til tilhørerne og slik sprenge eller utvide deres grenser. Like mye forholder det seg til andre aspekter ved det å forkynne: Forkynnelsen kan sprenge grenser for det tilvante og mulige hos den som forkynner, det kan gjelde grensene for uttrykk, form og presentasjonsmåte, eller man kan fokusere på selve innholdet – det kristne budskapets grensesprengende dimensjon.

  Kapittel tre Når forkynner vi? Fra ordforkynnelse til totalformidling, skrevet av Hans Austnaberg handler om hvordan man skal definere forkynnelse. Forfatteren argumenterer for at forkynnelse er en kommunikasjon som ikke bare involverer ord, men også liv og gjerninger. Les kapittelet.

  Les ungdomsarbeid.no sin anmeldelse av boken.

   

 • Relaterte ressurser