Gud – mer enn feelgood?

Livets store spørsmål i lys av fornuft og vitenskap