Foto: Tommy Normann

Konfirmasjon og misjon

Misjon i konfirmant- og ungdomsarbeidet
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: