Foto: Britt Mari Omsland Zakariassen

Tematimer for konfirmanter

"Sorg og nytt håp", "Gud som skaper" og "Etikk"