Foto: Hareid kyrkjelyd

Perler i kransen - leirliv er topp!

Eit døgn på leir med Kristuskransen


  • Beskrivelse

    Leiren inneheld fellesskap, sang, samlingar, leik og moro inne og ute. Det er mulighet for tur i både båt og kano. Hovudtema på leiren er Kristuskransen. Borna får lære om Gud, dåpen, seg sjølv og bøn. Alle får kvar sin krans.

    Leiren avsluttast med ei samling i møtesalen der vi viser kva vi har lært gjennom sang, drama og historier. Dette er ope for alle som vil vere med.

  • Innhold
  • Bilder

    Alle foto: Hareid kyrkjelyd

  • Relaterte ressurser