Tilbud for hørselshemmede barn i kirken

Her finner du beskrivelse av tilbud til hørselshemmede barn i kirken.