Foto: Bo Mathisen

Samarbeid med hjemmet i konfirmanttiden

Temakvelder og tips for godt samarbeid med hjemmet i konfirmasjonstiden