Tro, tillit og toleranse

Rapport om unges holdninger til menneskerettigheter i en flerkulturell kontekst