Illustrasjonsfoto

Ungdom og nyåndeligheten

En samling for å bevisstgjøre og veilede ungdom i deres åndelige søken, med henblikk til nyåndeligheten


  • Beskrivelse

    Ungdom og nyåndelighet

    Gjennom en samling bevisstgjør man ungdom på de forskjellige nyåndelige og nyreligiøse impulsene som finnes, hvilke de selv anvender og hvordan disse har opplevdes. Samlingen tar også for seg hvilke erfaringer og opplevelser Kirken og kristen tro/praksis har gitt dem, og hvilke veier Kirken går for å svare på noen av de samme utfordringene nyåndeligheten utfordrer oss på.

    Samlingen varer i 1-2 timer, avhengig av hvor mange som kommer. Man bør vurdere servering av mat, snacks eller drikke - og vurdere om opplegget går inn i et større dagsprogram. Det er viktig at mengden deltagere ikke er større enn at man kan få til en god plenumsamtale, og at man har tilgang på audiovisuelle hjelpemidler som gir anledning til å vise filmsnutter, bilder og spille musikk. Last ned opplegget her!

    Opplegget er utviklet av Areopagos.

  • Relaterte ressurser