Foto: Kent Inge Olsen , UNICEF Norge

Gudstjeneste om barns rettigheter

Gudstjenesteressurser til markering av barnekonvensjonen og FNs barnedag.