Se, smak og kjenn!

Konfirmantopplegg tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming