Universell utforming - verdigrunnlag, kunnskap og praksis

Bok om forståelsen av universell utforming i lys av samfunnets grunnleggende demokratiske verdier