Vår inkluderende menighet

Sjekkliste for arbeidet med å bygge en inkluderende menighet
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: