Se, smak og kjenn

Konfirmantopplegg tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming