Vår inkluderende menighet

Sjekkliste for arbeidet med å bygge en inkluderende menighet