Bibelen i trosopplæringen

To forskningsartikler om bibelen og bruk av bibelen i trosopplæringen