Døv katekisme

Fullt undervisningsopplegg med egen loggbok og tegnspråkfilmer for døve konfirmanter