Dåpen - En nådens kilde

En fordypning på dåpsfeltet, skrevet av MF-professor Harald Hegstad