Webinar: Menighetens svarledd i ny liturgisk musikk

Ny hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2019 innebærer at mange menigheter nå jobber med å gjøre endringer i sin lokale grunnordning.