Webinar: Menighetens svarledd i ny liturgisk musikk

Opptak av webinar 20. august 2020.