Veiledning for konfirmanttiden

Veiledning for konfirmanttiden i koronatid, og ressurser til bruk for gjennomføring av leir.


 • Beskrivelse

  Det er utviklet to ressurser for gjennomføring av konfirmasjonsgudstjenester.

  Ressursnotatet for konfirmasjonsgudstjenesten kan leses på denne siden her.

  Det er også utarbeidet en Spørsmål og svar side om barne- og ungdomsarbeid, som du kan lese på denne siden her

  Hele veilederen kan lese her.

  Mange menigheter skal starte med konfirmantundervisning. Vi anbefaler at konfirmantundervisning  gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes veiledning om arrangementer og samlinger.

  Alle samlinger må planlegges og gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes veiledning om antall deltakere, avstand og hygieneråd. Oppdaterte retningslinjer ligger på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

  Les hele Smittevernveileder for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid

 • Konfirmantleirer

  LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.   har utarbeidet en veileder for barne og ungdomsaktiviteter. Vi anbefaler at denne legges til grunn når en skal planlegge leir. 

  Bo-hjemmeleir

  Vi har samlet noen ressurser fra Barne- og ungdomsorganisasjonene som kan brukes om menigheten arrangerer en bo-hjemmeleir eller alternativ når den tradisjonelle leiren er blitt avlyst.

  Norges KFUK-KFUM har utviklet Camp Corona. Dette er et tilbud til menigheter som ikke får gjennomført leir i år. Det vil være undervisningsopplegg, og innhold som tar for seg tema og tro på en måte som er gjenkjennlig og relevant for ungdom i dag.

  Informasjonsheftet fra KFUK-KFUM kan lastes ned HER 

  Skjærgårds Live har har utviklet ulike alternativer som kan gjøres lokalt. Det finner du HER

  Lagslunsj er et konsept for bibelstudier. De er gjort tilgjengelige for nedlastning, og kan brukes til samtaler i smågrupper. De finner du på denne siden HER

  KFUK-KFUM speiderne har samlet forslag til aktiviteter som kan gjøres utendørs og med hensyn til alle smittevernsregler. Tipsene deres kan leses HER

  I Bærum er det utviklet to forslag til bo-hjemmeleir program. Det kan du lese ved å laste et forslag her eller et prgram basert på flere frivillige ledere her

 • Konfirmantundervisning

  Mange menigheter skal nå i gang med konfirmantundervisning. Da er det viktig at menighetene planlegger konfirmantopplegg ut fra tilgjengelige medarbeiderressurser, økonomi og følger de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Kravet om 60 timers konfirmasjonstid kan fravikes i denne situasjonen.

  Vi har laget en egen ressurs med Alternative konfirmantopplegg. Mange av disse er digitale, og kan derfor gjøres hjemme og med tilgang til internett. Her ligger også forslag til utendørs aktiviteter.

   

 • Konfirmasjonsgudstjenester

  Konfirmasjonsgudstjenester, som andre gudstjenester og kirkelige handlinger, kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

  • Maksimalt 50 personer (i tillegg til medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd.).
  • Minimum 1 meter skulder til skulder mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand).
  • Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas.
  • Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.

  Smittevernet ved konfirmasjonsgudstjenester bygger på de samme fem hovedprinsippene som for andre gudstjenester og kirkelige handlinger:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

  Ressursnotat for konfirmasjonsgudstjeneste kan lese på denne siden.

  Og sjekk gjerne siden Spørsmål og svar om du lurer på noe

 • Oppstart høsten 2020

  Det er vanskelig å vite hvilke konsekvenser koronasituasjonen har for oppstart av nytt konfirmantkull høsten 2020/ vinteren 2021. Alle medlemmer og tilhørende som er født i 2006, har mottatt den nasjonale brosjyren med informasjon om neste års konfirmanttid. Brosjyren ligger på kirken.no.

  Menigheten bør følge opp med god lokal informasjon om hvordan konfirmantene kan melde seg på til konfirmanttiden, og at opplegget vil bli tilpasset de råd og retningslinjer som kommer fra helsemyndighetene. Påmeldingen bør gjøres mest mulig digital. Menighetene kan for eksempel lage et digitalt informasjonsmøte, ha god informasjon på menighetens hjemmeside, i menighetsbladet og i andre informasjonskanaler som brukes.

 • Relaterte ressurser

Kategorier