Ledelsesperspektiv i gudstjeneste

Undervisningsopplegg om hva ungdomsledere kan lære av gudstjenesteleddene