Tilhørigordningen opphører

Ressurser til å spre informasjon om at tilhørigordningen i kirken opphører ved nyttårKategorier